Straatnamen Boeimeer en Ruitersbos

Gebieden
1200 tot heden
  • Boeimeer als laaggelegen gebied langs de Aa of Weerijs en Mark en Ruitersbos, hooggelegen tegen het Mastbos  

Historisch gezien behoren de wijken Boeimeer en Ruitersbos tot de voormalige gemeente Princenhage. Het grootste gedeelte van deze wijken is echter gebouwd nadat Boeimeer was geannexeerd door Breda. Alleen het zogenaamde Oud Boeimeer (Generaal van Hamsingel en Balfortstraat en omstreken) en de bebouwing aan de rand van het Mastbos dateren van voor de annexatie van 1927.

Volksmond

Straatnamen zijn belangrijk om ons te oriënteren. In de middeleeuwen werden straatnamen spontaan in de volksmond gevormd. De straatnamen waren niet aangebracht op straatnaambordjes. Een straat kon daarom wel twee of meer namen hebben of langzaam maar zeker van naam veranderen. In het buitengebied werden vaak alleen de gehuchten benoemd en niet de wegen.
De toponymist Chr. Buiks heeft heel veel oude toponiemen verzameld van Ginneken. Een toponiem is de naam van een geografische eenheid, van akkers, gehuchten, maar ook van straten.
Meestal werden straten genoemd naar de functie, naar de richting waarin hij liep (Ginnekenweg), naar oriëntatiepunten, naar streeknamen, bijzondere gebouwen, naar eigenschapen van de straat (breed, smal, recht, krom, slikkerig enzovoorts) of naar de bewoners.

Boeimeer

De oudste vermelding van Boeimeer is volgens de toponymist Chr. Buiks van 1295. Boe staat voor onvruchtbaar en een meer is een waterplas. Dus Boeimeer is het natte, onvruchtbare gebied. Dat klopt met de ligging van het gebied in de punt waar de rivieren de Weerijs en de Mark samenkomen.

Ruitersbos

De wijk Ruitersbos heeft zijn naam met enkele omwegen ontleend aan een bos aan de huidige Dr. Batenburglaan, ter plekke van de oude sociale woningbouw (de Tonnekes). De oudste vermelding, Ruitenbos, is uit 1620. Het bos was ingedeeld in ruiten, vierkante perken. Een regelmatige indeling was in die tijd zo bijzonder dat het hele bos er naar werd genoemd. Uit onbekendheid met de oorspronkelijke situatie is de naam later verbasterd tot Ruitersbos (oudste vermelding 1819). Na de Tweede Wereldoorlog wilde de gemeente Breda ten oosten van de Dr. Batenburglaan een paardenrenbaan aanleggen, waarvoor de naam Ruitersbos zeer passend leek. De naam ging vandaar over op de Ruitersboslaan en op de huidige wijk Ruitersbos.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (nog uit te g

Ook interessant

Boeimeer (gehucht)
Boeimeer (gehucht) 1300 tot 1960
Het gehucht Boeimeer werd gevormd door groep hoeven, arbei­derswo­ni...
Gebieden
Claudius Prinsen
Claudius Prinsen 1896 tot 1952
Burgemeester Claudius Prinsen bracht in Breda vlak na de oorlog de wed...
Personen
Grieglaan en componistenbuurt (Ruitersbos)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de die...
Gebieden
Opgraving Dr. Batenburglaan 2009
In februari 2009 heeft er op de weilanden tussen het voormalige Esso h...
Archeologie
Opgraving Brederostraat  2006/07
In de nazomer van 2006 werd er in de Brederostraat in de wijk Boeimeer...
Archeologie
Vondelstraat en omgeving (Boeimeer)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de...
Gebieden
Michiel de Ruyterstraat en Zeeheldenbuurt (Boeimeer)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de die...
Gebieden
Graaf Hendrik III-laan (Boeimeer)
Sommige, royaal in het groen aangelegde wegen in Breda kunnen we ...
Gebieden
Julianabrug (Boeimeer)
Julianabrug (Boeimeer) 1936 tot heden
Bij enkele straatnamen en brugnamen in Breda kunnen we een eenheid van...
Bouwwerken

Locatie

Gerelateerd nieuws

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief