Opgraving Brederostraat 2006/07

Archeologie
1300 tot 1950
2237b427cf4bf9a7d57e631515b1f926 2237b427cf4bf9a7d57e631515b1f926

In de nazomer van 2006 werd er in de Brederostraat in de wijk Boeimeer een archeologisch proefonderzoek gehouden op een terrein dat bestemd was voor herontwikkeling. Van oorsprong waren hier akkers en weilanden, gelegen op een lage zandrug in het zeer laag gelegen beekdalgebied van de Aa of Weerijs aan de zuidwestzijde van de vestinggordel.

018e07edae4e51de79805540bf8028f8
3f4f7f147a45ec9211470843e4250ab1
De opgravingsputten op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824

Door het plangebied liep een aantal wegen, o.m. de Molenstraat (de latere Lage Weg) en een weg die behoorde bij de dreven van het landgoed Vredenburg.

Bij het onderzoek bleek het terrein fors opgehoogd te zijn t.b.v. de woningbouw uit de jaren veertig en vijftig. Het toenmalige maaiveld lag zo'n 1,50-2,50 m lager! De aangetroffen sporen maakten allen deel uit van de oude infrastructuur. Van de Dreef werd de (bollopende) wegverharding, onderliggende karrensporen en de twee begeleidende greppels aangetroffen. De Lage Weg werd niet gevonden, wel werd net nog een langsliggende greppel gevonden. Het onderzoek in de Brederostraat uit 2006 leidde in de zomer van 2007 tot een vervolgonderzoek. Een deel van het terrein bleek echter zwaar verstoord te zijn, een ander deel bleek al verlaagd te zijn door de aannemer. Gelukkig kon er wel nog een profiel gedocumenteerd worden, dwars over de Lage Weg, een doorgaande weg die het laag gelegen gebied van Boeimeer doorsneed.

0d56690f243f0b0eb4f2f783552617f9
Fc553749b7d808383ebc9b6c385f0cdf
Links de start van de opgraving in 2006 voor het voormalige 'Maria's Kleuterhof'. Rechts de bouwput zoals in 2007 werd aangelegd.

In de werkput met daarin de dwarsdoorsnede van de Lage Weg werd een gedetailleerd beeld verkregen van het gebruik van deze weg gedurende een lange periode. De locatie van de weg is klaarblijkelijk gekozen op basis van de aanwezigheid van een verhoging in het landschap. Deze verhoging is in de loop der tijd verder verhoogd om een droge doorsteek te vormen door een drassig landschap. Het jarenlange opbrengen van heideplaggen heeft een verhoogd wegdek doen ontstaan waarin de karrensporen goed zichtbaar werden. Dit proces moet al in de late middeleeuwen zijn aangevangen. Om van een goede afwatering verzekerd te zijn wordt naast de weg een greppel gegraven die herhaaldelijk verzandt en weer wordt uitgegraven. In de achttiende eeuw wordt de weg verhard met koolas en puin en verbreed met de inmiddels in onbruik geraakte greppel. Deze weg wordt dan bekend als de Lage Weg.

9c4075b7c0dad2ea42f4ff6faf4e827d
94ec4b31e1c766f2e4c3b96a16fca16b
Links één van de greppels langs de voormalige Lage Weg. Rechts een proefsleuf uit 2007 met een zwaar verstoorde ondergrond

Meer over...

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven