Opgraving Dr. Batenburglaan 2009

Archeologie
1600 tot 1650
BR 216 09 23 BR 216 09 23

In februari 2009 heeft er op de weilanden tussen het voormalige Esso hoofdkantoor en de Dr. Batenburglaan een proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden. Het gebied is heringericht als een kleinschalig coulissenlandschap met het gereconstrueerde Schipperspad als wandelpad. De veldnamen Steenakker en Steenoven wijzen op een vroegere baksteen productie. Niet duidelijk is in welke periode dat heeft plaatsgevonden.

BR 216 09 topo low
BR 216 09 1824 low
De opgravingsputten geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824

Linie's Tachtigjarige Oorlog

De opgraving heeft bevestigd dat de linie van 1624/1625 en 1637 zich op de veronderstelde locatie bevindt. Hoewel de linie iets ten noorden van de plaats waar deze verwacht werd is aangetroffen, komt de oriëntatie wel overeen met de verwachting.

BR 216 09 2
BR 216 09 1
Links: De lage ligging van het terrein en de vele regenbuien zorgden voor zware opgravingsomstandigheden. Rechts een doorsnede door één van de liniegrachten.

Helaas is de tweede linie en de oversnijding van de twee grachten/wallen niet getraceerd, waardoor informatie over de opbouw en chronologie van de wallen beperkt blijft. Vanwege wateroverlast was het uitgebreid documenteren van dit spoor niet mogelijk. Duidelijk was wel dat de linie snel was dichtgegooid.

Akkerweg

Het oude pad over de Houtse Steenakker werd in één werkput aangetroffen, althans de begeleidende weggreppels. De overige sporen laten zien dat het terrein verstoord is door recente activiteiten en dat de percelen werden omheind door sloten en/of greppels.

BR 216 09 liniekaart
BR 216 09 1870 low
Links die linie's van 1624/25 en 1637 die deels in enkele opgravingsputten zichtbaar werden. Rechts de topografische kaart van 1870 met in de cirkels aangegeven waar opgravingsputten de weg over de Houtse Steenakker doorkruisten.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven