Boeimeer (gehucht)

Gebieden
1300 tot 1960
CHI 28 026 Boeimeer GN20100586 low CHI 28 026 Boeimeer GN20100586 low

De hoeve van Boeimeer, in een negentiende eeuwse versie, tussen de oprukkende nieuwbouw. Achter ziet u de flats aan de Boeimeerlaan, links de Graaf Engelbertlaan. (foto: Firma Schreurs, coll. Stadsarchief Breda id. GN201000586)

Het gehucht Boeimeer werd gevormd door groep hoeven, arbei­derswo­ningen en een herberg nabij de plaats van het voormalige klooster Vredenberg. De bij de boerderijen behorende akkers lagen op de dekzandrug van Boeimeer. De gehuchtnaam wordt voor het eerst genoemd in 1307. De Hoeve Boeimeer die de kern van het gehucht vormde werd al in 1448 in erfpacht gegeven.

CHI 28 026 Boeimeer201870 low
CHI 28 026 Boeimeer lufo low
Het gehucht Boeimeer geprojecteerd op de topografische kaart van 1870 en op een actuele luchtfoto

De naam Boeimeer is volgens Christ Buiks afgeleid van "Boe" wat onvruchtbaar betekent en "meer" dat water of nat aanduidt. Boeimeer als streeknaam is dus een onvruchtbaar en nat gebied. Het waterregime van de watermolens, oorlogsdreiging en het winterseizoen zorgden voor regelmatige overstromingen van de laagste gebieden. Het gehucht en het klooster lagen echter op een hoger gelegen dekzandrug.
Het klooster Vredenberg werd in 1476 gesticht in Bavel maar verhuisde al in 1483 naar Boeimeer. In 1577 werd het alweer verlaten. In dat jaar werd het bij oorlogshandelingen geplunderd en verwoest. Het moet net ten noordoosten van het gehucht hebben gelegen onder de huidige Cimburgalaan.
De aanleg van de Graaf Engelbertlaan in de jaren '40 deelde het gehucht in tweeën. De oprukkende wijk Boeimeer omsloot uiteindelijk de enkele boerderijen die er nog stonden.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven