Opgraving Grote Markt 7-9 1980

Archeologie
1200 tot 1800
Br 39 80 d02 24 Br 39 80 d02 24

Overzicht van het opgegraven binnenterrein. Links de tuin van Grote Markt 7

Br 39 80 aw 2 2012 Br 39 80 aw 2 2012
Br 39 80 aw 2 1936 Br 39 80 aw 2 1936
Br 39 80 aw 2 1928 Br 39 80 aw 2 1928
Br 39 80 aw 2 1926 Br 39 80 aw 2 1926
Br 39 80 aw 2 1925 Br 39 80 aw 2 1925
Br 39 80 aw 2 1437 Br 39 80 aw 2 1437
Br 39 80 aw 1 1934 Br 39 80 aw 1 1934
Br 39 80 aw 3 1938a Br 39 80 aw 3 1938a
Br 39 80 aw 17 3 1963 Br 39 80 aw 17 3 1963
Br 39 80 aw 3 1938a Br 39 80 aw 3 1938a
Br 39 80 aw 3 1938 Br 39 80 aw 3 1938
Br 39 80 aw 3 1930 Br 39 80 aw 3 1930
Br 39 80 aw 3 1922a Br 39 80 aw 3 1922a
Br 39 80 aw 3 1921a Br 39 80 aw 3 1921a
Br 39 80 aw 3 1920a Br 39 80 aw 3 1920a
Br 39 80 aw 3 1919a Br 39 80 aw 3 1919a
Br 39 80 aw 3 1917 Br 39 80 aw 3 1917
Br 39 80 aw 3 1916 Br 39 80 aw 3 1916
Br 39 80 aw 3 1915 Br 39 80 aw 3 1915
Br 39 80 aw 3 1912b Br 39 80 aw 3 1912b
Br 39 80 aw 3 1512 Br 39 80 aw 3 1512
Br 39 80 aw 3 1441 Br 39 80 aw 3 1441
Br 39 80 aw 3 1438a Br 39 80 aw 3 1438a
Br 39 80 aw 3 1436a Br 39 80 aw 3 1436a
Br 39 80 aw 3 34 1931a Br 39 80 aw 3 34 1931a
Br 39 80 gl 3 0950 Br 39 80 gl 3 0950
Br 39 80 gl 3 0719 Br 39 80 gl 3 0719
Br 39 80 gl 3 0708 Br 39 80 gl 3 0708
Br 39 80 gl 3 0701b Br 39 80 gl 3 0701b
Br 39 80 gl 3 0696 Br 39 80 gl 3 0696
Br 39 80 gl 3 0670 Br 39 80 gl 3 0670
Br 39 80 bz 5 0989a Br 39 80 bz 5 0989a
Br 39 80 aw 16 2935 Br 39 80 aw 16 2935
Br 39 80 aw 16 1929c Br 39 80 aw 16 1929c
Br 39 80 aw 16 1914 Br 39 80 aw 16 1914
Br 39 80 aw 17 3 1963 Br 39 80 aw 17 3 1963
Br 39 80 aw 20 1932a Br 39 80 aw 20 1932a
Br 39 80 aw 20 1932 Br 39 80 aw 20 1932
Br 39 80 aw 24 1909 Br 39 80 aw 24 1909
Br 39 80 aw 27 36 35 1923a Br 39 80 aw 27 36 35 1923a
Br 39 80 mt 28 2008a Br 39 80 mt 28 2008a
Br 39 80 aw 29 1910a Br 39 80 aw 29 1910a
Br 39 80 aw 29 1910 Br 39 80 aw 29 1910
Br 39 80 gl 29 0700 Br 39 80 gl 29 0700
Br 39 80 aw 33 1913b Br 39 80 aw 33 1913b
Br 39 80 aw 33 1913a Br 39 80 aw 33 1913a
Br 39 80 mt 33 2007a Br 39 80 mt 33 2007a
Br 39 80 aw 34 1911 Br 39 80 aw 34 1911
Br 39 80 mt 0000 7262a Br 39 80 mt 0000 7262a
/

In 1980 werd, voorafgaand aan een bouwproject, archeologisch onderzoek gedaan door twee amateurarcheologen op het achterterrein van Grote Markt 9. Dit terrein liep achter nr. 7 door en had van oudsher al een doorsteek, een smal steegje, naar de Karrestraat. Tussen deze steeg en het achterterrein lag een klein huisje met kelder dat in zijn geheel is opgegraven. Er zijn talloze vijftiende tot negentiende eeuwse funderingen aangetroffen maar ook enkele vijftiende eeuwse afvalkuilen. Eén van de belangrijkste vondsten was een beerput met een rijke zeventiende en achttiende eeuwse inhoud.

Br 39 80 topo
Br 39 80 1824
Ligging van de opgravingsputten op de huidige topografie en het kadastraal minuutplan van 1824

De complexe bouw- en bewoningssporen in combinatie met een gedetailleerde maar eigenzinnige onderzoeksdocumentatie maakt de aard van de bewoning en bebouwing moeilijk te duiden. Daarbij komt nog dat niet duidelijk is hoe historisch gezien de perceelsindeling in elkaar zat. De achtererven lagen niet altijd netjes in het verlengde van de woonhuizen.

Br 39 80 d03 09
Br 39 80 d02 39 jpg
Links de amateur-archeoloog Gerrit-Jan Rietveld bij één van de beerputten. Rechts Grote Markt 7 in het begin van de jaren '80

Interessant was dat in de onderste lagen een relatief grote hoeveelheid twaalfde en dertiende eeuws materiaal werd aangetroffen. Binnen dit bouwblok is er met uitzondering deze vondsten niets bekend over de oudste ontwikkeling. In die oudste ontwikkeling zou er sprake geweest kunnen zijn van een omkering van de oriëntatie van de bebouwing. Waar eerst het zwaartepunt aan de Karrestraat lag (de oudste noord-zuid route door de stad) zal al vroeg het zwaartepunt naar de Markt zijn verlegd. In een niet nader te duiden periode is er weer een zelfstandige bebouwing aan de Karrestraat ontstaan. Dit proces moet nog nader bestudeerd moeten worden.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven