Opgraving Grote Markt 7-9 1980

Archeologie
1200 tot 1800
1 / 50
 • Overzicht van het opgegraven binnenterrein. Links de tuin van Grote Markt 7  
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   
 • 8
   

In 1980 werd, voorafgaand aan een bouwproject, archeologisch onderzoek gedaan door twee amateurarcheologen op het achterterrein van Grote Markt 9. Dit terrein liep achter nr. 7 door en had van oudsher al een doorsteek, een smal steegje, naar de Karrestraat. Tussen deze steeg en het achterterrein lag een klein huisje met kelder dat in zijn geheel is opgegraven. Er zijn talloze vijftiende tot negentiende eeuwse funderingen aangetroffen maar ook enkele vijftiende eeuwse afvalkuilen. Eén van de belangrijkste vondsten was een beerput met een rijke zeventiende en achttiende eeuwse inhoud.

BR-39-80_topo.jpg BR-39-80_1824.jpgLigging van de opgravingsputten op de huidige topografie en het kadastraal minuutplan van 1824

De complexe bouw- en bewoningssporen in combinatie met een gedetailleerde maar eigenzinnige onderzoeksdocumentatie maakt de aard van de bewoning en bebouwing moeilijk te duiden. Daarbij komt nog dat niet duidelijk is hoe historisch gezien de perceelsindeling in elkaar zat. De achtererven lagen niet altijd netjes in het verlengde van de woonhuizen.

BR-39-80_3.JPG BR-39-80_2.JPG.jpgLinks de amateur-archeoloog Gerrit-Jan Rietveld bij één van de beerputten. Rechts Grote Markt 7 in het begin van de jaren '80

Interessant was dat in de onderste lagen een relatief grote hoeveelheid twaalfde en dertiende eeuws materiaal werd aangetroffen. Binnen dit bouwblok is er met uitzondering deze vondsten niets bekend over de oudste ontwikkeling. In die oudste ontwikkeling zou er sprake geweest kunnen zijn van een omkering van de oriëntatie van de bebouwing. Waar eerst het zwaartepunt aan de Karrestraat lag (de oudste noord-zuid route door de stad) zal al vroeg het zwaartepunt naar de Markt zijn verlegd. In een niet nader te duiden periode is er weer een zelfstandige bebouwing aan de Karrestraat ontstaan. Dit proces moet nog nader bestudeerd moeten worden.

Ook interessant

Karrestraat (Centrum)
Karrestraat (Centrum) 1100 tot heden
De Karrestraat is een belangrijke winkelstraat in het hart van Breda....
Gebieden
Grote Markt (Centrum)
Grote Markt (Centrum) 1275 tot heden
De Grote Markt is het middelpunt van Breda....
Gebieden
Waarneming Grote Markt zuid 1994
Tijdens rioolwerkzaamheden in de winter van 1994/1995 kon een lang ...
Archeologie
Waarneming Grote Markt noordzijde riolering 1995
Tijdens uitgebreide rioleringswerkzaamheden langs de noordoostelijke ...
Archeologie

Locatie

Gerelateerd nieuws

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief