Opgraving Heilaarstraat 235 2008

Archeologie
1600 tot 1650
BR 97 08 4 BR 97 08 4

De liniegracht uit 1637, duidelijk in het vlak zichtbaar tijdens het eerste verkennende onderzoek

BR 97 08 6 BR 97 08 6

Ook in het tweede aanvullende onderzoek wordt e liniegracht wordt goed zichtbaar.

BR 97 08 VS 019 VST 352 BR 97 08 VS 019 VST 352

Een vuurkets, onderdeel van een musketgeweer

/

Aan de westzijde van de Heilaarstraat zijn bij een proefopgraving in januari en juli 2008 opnieuw linies (in de vorm van grachtjes) uit de Tachtigarige Oorlog gevonden. Vooraf was al duidelijk dat de zgn. "buitenwal" uit 1637 verwacht kon worden. Bij het onderzoek bleek dat er ter plaatse ook resten van een kleine versterking of kampement aanwezig waren. Binnen deze versterking werden o.m. een paardenskelet aangetroffen en enkele afvalkuilen gevonden.
In 2012 zijn net ten noorden van deze locatie opnieuw sporen van de linie van 1637 aangetroffen. Ten zuiden van maar dan aan de andere zijde van de Heilaarstraat werden in 2003 en 2004 onverwacht ook resten van een linie aangetroffen.

BR 97 08 topo2 low
BR 97 08 1824 low
Het archeologisch onderzoek op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek Op de kaart links bevindt de opgraving uit 2012 zich linksboven in de hoek

Het beleg van 1637

Breda is direct betrokken geweest bij de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), toen belegeringen van Breda plaatsvonden (in 1624/25 door Markies Spinola en in 1637 door Prins Frederik Hendrik). Op de kaart van de Cultuurhistorische Landschapsinventarisatie Gemeente Breda door Leenders is duidelijk zichtbaar dat ter plaatse van het huidige onderzoeksgebied de linie uit 1637 van Prins Frederik Hendrik heeft gelegen. In tegenstelling tot de Spaanse legers die gebruik maakten van zowel een circumvallatie- als contravallatie-linie (Respectievelijk een linie om te voorkomen dat de stad .bevoorraad of ontzet werd,en een linie ter voorkoming van uitvallen vanuit de stad) maakten de Staatse troepen onder leiding van Prins Frederik Hendrik alleen gebruik van een circumvallatielinie, en legden zij loopgraven aan in de richting van de hoornwerken bij de poorten van Breda.Op deze manier probeerde Frederik Hendrik de stad Breda op de zwakke plekken in de verdediging aan te vallen. De belegering van 1637 heeft 50 dagen geduurd. De totale lengte van de linie rond Breda bedroeg 34 kilometer.

BR 97 08 2
BR 97 08 3
Links, één van de aangetroffen afvalkuilen, rechts een deel van het opgegraven paardenskelet. Op de voorgrond het (slecht zichtbare ) bekken en op de achtergrond de onderkaak.

Het beleg van 1637

Breda is direct betrokken geweest bij de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), toen belegeringen van Breda plaatsvonden (in 1624/25 door Markies Spinola en in 1637 door Prins Frederik Hendrik). Op de kaart van de Cultuurhistorische Landschapsinventarisatie Gemeente Breda door Leenders is duidelijk zichtbaar dat ter plaatse van het huidige onderzoeksgebied de linie uit 1637 van Prins Frederik Hendrik heeft gelegen.

In tegenstelling tot de Spaanse legers die gebruik maakten van zowel een circumvallatie als contravallatielinie (resp. een linie om bevoorrading en ontzetting tegen te gaan en een linie om een uitval vanuit de stad te voorkomen), maakten de Staatse troepen onder leiding van Prins Frederik Hendrik alleen gebruik van een circumvallatielinie, Zij legden loopgraven aan in de richting van de hoornwerken bij de poorten van Breda. Op deze manier probeerde Frederik Hendrik de stad Breda op de zwakke plekken in de verdediging aan te vallen. De belegering van 1637 heeft 50 dagen geduurd. De totale lengte van de linie rond Breda bedroeg 34 kilometer.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven