Opgraving Buitendijks Slangwijk 2006

Archeologie
1700 tot 1800
BR 137 06 2 BR 137 06 2

onder zeer slechte weersomstandigheden werden de opgravingsvlakken opengetrokken.

Begin december 2006 vond er op twee zeer stormachtige en natte dagen archeologisch onderzoek plaats in een van de meest noordelijke uithoeken van Breda, namelijk in de polder Buitendijks Slangewijk in de Haagse Beemden. De geplande aanleg van een groot waterbergingsgebied en de verwachte ligging van een 17e eeuws schansje en een oude dijk, maakten het noodzakelijk om hier een archeologisch onderzoek te verrichten.

BR 137 06 topo low
BR 137 06 1824 low
Het proefsleuvenonderzoek op de huidige topografie en op twee kadastrale minuutplannen uit 1824. Het onderzoek vond nl. plaats op de grens van plattegronden.

Tijdens het onderzoek zijn in het maaiveld langgerekte, duidelijk omlijnde, lichte depressies waargenomen die de vierkante contouren van de schans lijken aan te geven. Het maaiveld binnen deze contouren lag ca. 50 cm. hoger ten opzichte van de directe omgeving. Dit alles kan te maken hebben met de aanleg van een greppel rondom de schans en een kunstmatige ophoging voorafgaand aan de bouw ervan.
Vanuit luchtfoto's kon worden geconcludeerd dat de schans een grootte heeft gehad van ongeveer 40 bij 40 meter en evenwijdig aan de 17de/18de eeuwse loop van de Mark is aangelegd.

BR 137 06 1
BR 137 06 2
Een impressie van de uiterst natte omstandigheden waaronder het onderzoek moest plaatsvinden.

Het schansje lag recht tegenover de Kleine Schans van Terheijden. Vondsten van aardewerk en pijpmateriaal geven een datering van de schans rond 1700, waarmee de schans gelijktijdig lijkt te zijn met de Linie van de Munnikenhof. In het weiland waar de schans bij de opgraving werd aangesneden, was overigens nog duidelijk een verhoging in het landschap zichtbaar. Na de herinrichting als waterbeheersgebied zijn de wallen en het grachtje weer in het landschap zichtbaar gemaakt.

BR 137 06 oblique
Een luchtfoto van de gereconstrueerde schans nabij de kruising van Slangenburgsepad en het Pontjespad in de noordoosthoek van de Haagse Beemden.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven