27 augustus 2020

Een vergeten begraafplaats in de vesting Breda

In oktober en november van 2017 heeft op het braakliggende terrein aan de Anna van Burenstraat, vlakbij het station van Breda, archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Dit naar aanleiding van de herontwikkeling van het terrein. Hier wordt inmiddels druk gebouwd aan het Thes complex, waar appartemente... Lees meer

24 augustus 2020

Nieuwe archeologische vindplaatsenkaart beschikbaar

Er is een bijgewerkte archeologische vindplaatsenkaart beschikbaar. Meer dan 850 locaties in de gemeente Breda die archeologische informatie hebben opgeleverd. De kaart (12 MB) is hier te downloaden. Lees meer

21 augustus 2020

Archeologen zijn dol op afval

Tijdens de archeologische begeleiding van het Warmtenet tracé werd in de Hoornwerkstraat de gracht aangesneden die van oorsprong rond Lunet B lag. Dit 19e eeuwse verdedigingswerk werd aangelegd na de oorlog tegen België, want je wist maar nooit..... Het verdedigingswerk werd na de ontmanteling van... Lees meer

17 juli 2020

Nieuwe buurt, nieuwe straatnamen: Isabellastraat en Isabellakade

Voor de nieuw te bouwen woningen en commerciële ruimten tussen de Markendaalseweg en de opnieuw uit te graven Mark over het terrein van de voormalig Seeligkazerne moeten twee straatjes en twee kades aangelegd worden en van een naam voorzien worden. Brugnamen worden in een latere fase vastgeste... Lees meer

3 juli 2020

Historisch beekje de Zaanmark bij werkzaamheden Julianalaan in het zicht geweest

Bij de archeologische begeleiding van de rioolwerkzaamheden in de Julianalaan is kortstondig het beekje de Zaanmark in het zicht geweest.  De Zaanmark ontsprong op twee plaatsen in het Mastbos en liep door de polder Boeimeer. Voordat de wijk gebouwd werd was dit is zeer laag en drassig gebied.&... Lees meer

24 juni 2020

Breda ondersteboven (8) vestingmuren onder de Koepelgevangenis

Waar gegraven wordt komt de geschiedenis tevoorschijn. Soms gebeurt dat op bijzondere plaatsen en moeten archeologen onder bijzondere omstandigheden hun werk doen. In 1998 stuitte men bij de aanleg van een ondergrondse sportzaal in de Koepelgevangenis (officieel de penitentiaire inrichting Boschpo... Lees meer

18 juni 2020

Hoe zat dat nou ook alweer? Een half klooster in de Catharinastraat

In 1990 werden bij archeologisch onderzoek in het uitgebrande pand aan de Catharinastraat 87, bij toeval, twee spitsbogen aangetroffen in het gezamenlijke muurwerk van het aangrenzende Begijnhof . Al gauw werd duidelijke dat het om een venster ging en een doorgang. Na de sloop van het gebouw ... Lees meer

4 juni 2020

Middeleeuwse sporen aan de Lunetstraat

Bij de archeologische begeleiding van werkzaamheden ten behoeve van de stadsverwarming zijn, ter hoogte van de Lunetstraat tegenover het NAC-stadion, sporen aangetroffen uit de prehistorie en de late middeleeuwen. Er is een greppel aangetroffen die aan één zijde geflankeerd werd door twee para... Lees meer

3 juni 2020

Ziek & Gezond in Stedelijk Museum Breda

In de Collectie Breda zitten veel verhalen verborgen over ziekte en gezondheid. Corona is niet de eerste besmettelijke ziekte die de samenleving treft. Met de archivarissen, archeologen en conservatoren van de stad zoeken we een jaar lang naar bijzondere objecten en documenten. Ook het Amphia Zieken... Lees meer

29 mei 2020

Hoe zat dat nou ook alweer ? Molen Het Fortuin

In het voorjaar van 1986 werd de verbrande torenromp van de windmolen het Fortuin gesloopt. Voorafgaand kon er gelukkig nog archeologisch onderzoek plaatsvinden. Dit op initiatief van Henk Muntjewerff in samenwerking met een aantal amateur archeologen. Lees meer

25 mei 2020

Preview tentoonstelling Ziek & Gezond 28 mei

Het Stedelijk Museum Breda gaat LIVE en geeft op donderdag 28 mei om 16.00 uur een preview vanuit het Collectielab met de nieuwe tentoonstelling Ziek & Gezond. Hou het in de gaten via de Facebookpagina van het museum  https://www.facebook.com/stedelijkmuseumbreda/ Lees meer

15 mei 2020

Breda ondersteboven (7) Diep onder een fietsenstalling....

Rond 1997 verdween de parkeerplaats aan de Kraanstraat en hadden de archeologen de kans om eens bij de buren op te graven. Immers, begin jaren '90 was het huis van Brecht al uitgebreid onderzocht met hele bijzondere resultaten. Tot 1956 stond hier een rij huizen, grotendeels als magazijn of bedrij... Lees meer

12 mei 2020

Een bijzonder verhaal: Onze vlucht uit Breda.

12 mei 1940, nu 80 jaar geleden, een stralende pinkstermorgen in Breda. Liane van Ginkel, bijna zeven, kijkt uit naar een veelbelovende dag met een gezellig uitstapje. Maar gezellig zal het beslist niet worden. Breda dreigt tussen de vuurlinies bekneld te raken. Uit vrees voor een slagveld moeten de... Lees meer

7 mei 2020

Breda ondersteboven (6) schatkamer de Grote Markt

Bij grootschalige rioleringswerkzaamheden en het aanbrengen van de toen veelbesproken nieuwe bestrating op de Grote Markt is een amateurarcheoloog met een metaaldetector de werkzaamheden gaan volgen. Het resultaat was spectaculair. Vele honderden metalen objecten uit de periode 1300-1... Lees meer

1 mei 2020

De Oranjeboom presenteert digitaal het 72ste jaarboek

Historische vereniging De Oranjeboom presenteert digitaal het 72ste jaarboek: stedenbouwkunde en woningbouw van Breda en omgeving in de twintigste eeuw. Omdat de uitbraak van het coronavirus een publieke uitreiking van het eerste exemplaar onmogelijk maakt, wordt het nieuwe jaarboek dit jaar digitaa... Lees meer

29 april 2020

Hoe zat dat nou ook alweer? Bedrijventerrein Steenakker

In 1995 startte een archeologisch onderzoek op het toekomstige bedrijventerrein Steenakker.  Dit gebied omvatte  de oude akkers van Steenakker en Huifakker. Namen die gelukkig in de naamgeving van het terrein en de straten zijn blijven bestaan Men kon destijds niet vermoeden wat de impact ... Lees meer

25 april 2020

Online quiz De Baas van Breda zorgt voor record bezoek Erfgoedweb

Gisteravond  zorgde de online quiz De Baas van Breda voor een bezoekersrecord op Erfgoedweb. Ruim 1300 bezoekers  hebben de site bezocht  met een zoekvraag.  De belangrijkste zoekvraag was info over (al of niet historische) bekende Bredanaars. Op ruime afstand gevolgd do... Lees meer

24 april 2020

Hoe zat dat nou ook alweer? Het middeleeuwse Begijnhof

Het huidige Begijnhof aan de Catharinastraat is het resultaat van een gedwongen verhuizing in 1534-35 vanaf het Kasteelplein. Van oorsprong lag het Begijnhof namelijk globaal vóór het Prins Bernardpaviljoen aan de Valkenbergzijde. Op die plaats had het al een eeuwenoude geschiedenis. Die verhuizin... Lees meer

17 april 2020

Hoe zat dat nou ook alweer? De burcht van Breda

Het huidige kasteel van Breda was natuurlijk geen echt kasteel. Wel was het een van de fraaiste renaissancepaleizen van Noordwest Europa en waarvan de bouw startte op initiatief van Hendrik III in 1531. Daartoe liet hij een deel van de 14e eeuwse burcht van Jan van Polanen slopen De laatste resten... Lees meer

17 april 2020

Een "namaakboter" pot

Soms komt er een archeologische vondst voorbij waarbij oud en nieuw elkaar ontmoeten. Dat is zeker het geval bij deze boterpot, bestemd voor margarine. De boterpotten werden als transportmiddel en als voorraadpot al eeuwenlang vervaardigd. Margarine is echter een uitvinding uit 1869. Doord... Lees meer

Nieuwsbrief