6 nieuwe archeologische rapporten te downloaden

05-03-2020

Deze week is een zestal archeologische rapporten als download op Erfgoedweb gepubliceerd. Hieronder te vinden met een korte schets van de resultaten.

Kasteelplein thumb
Kerkhofweg thumb
Viandenlaan thumb

Kasteelplein-Valkenberg

Bij de aanleg van een fontein op het Kasteelplein werden sporen uit de late middeleeuwen gevonden. Onder andere enkele greppels en paalsporen. Opvallend was de lage ligging van het terrein zeker ten opzichte van het naastgelegen (en verdwenen) middeleeuwse Begijnhof.
Bij de verplaatsing van de zogenaamde Urilift naar het Valkenberg kwamen enkele muurdelen van het Begijnhof en het later gebouwde stallencomplex in het zicht. download rapport

Kerkhofweg/Keermanslaan

Voorafgaand aan de bouw van twee woningen werd bij archeologisch onderzoek een liniegracht aangetroffen die behoorde bij de belegering van Breda in 1637 door de Staatse troepen onder leiding van Frederik Hendrik. download rapport

Viandenlaan 9

Dit onderzoek, schuin achter het gemeenschapshuis Vianden leverde een waterput op uit de elfde of twaalfde eeuw. De opgraving sloot aan op een groter onderzoek dat heeft plaatsgevonden na de afbraak van de Maycrete woningen aan het Schoolakkerplein in 2007. download rapport

Kesterenlaan thumb
Begijnhof thumb
Trip thumb

Kesterenlaan

Het onderzoeksgebied dat in 2017 door middel van proefsleuven werd onderzocht sloot aan op de grootschalige opgravingen die hier in 1997-2000 zijn uitgevoerd. Niet geheel verwonderlijk dus dat er o.a enkele structuren uit de midden-bronstijd werden gevonden. Daarnaast werden er middeleeuwse karrensporen aangetroffen. download rapport

Begijnhof

Bij de aanleg van een grafkelder tegen de Waalse kerk werden enkele muurdelen aangetroffen die in verband kunnen worden gebracht met diverse bouwfasen van het Begijnhof. Bij de pastorie aan de andere zijde van het Begijnhof werden muurresten gevonden die vermoedelijk behoorden bij resp. de Galerijzaal en het Groothuis. Bij huisnummer 81 kwam een grote bakstenen waterput in het zicht. Deze had een diameter van circa 2,5 meter. download rapport

Trip van Zoudtlandkazerne

In 2018 werd de aanleg van een waterbekken aan de zijde van de De la Reijweg begeleid waarbij er kuilen en paalsporen werden gevonden die mogelijk behoorde bij een gebouw uit de 16e-17e eeuw. In de diepere lagen waren fraaie vervormingen te zien die in de ijstijden zijn ontstaan.
In 2019 werden over het gehele terrein proefsleuven aangelegd. Daarin werden perceelsgreppels en sporen van akkerbewerking gevonden. In het uiterste zuidwesten werden enkele bijzonder vroege sporen zichtbaar. Het daarin aanwezige houtskool kon met behulp van koolstofdatering in de periode 8223-7947 voor Christus worden gedateerd. In de nabijheid werd ook nog een vuurstenen werktuig uit dezelfde periode gevonden. download rapport

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven