Opgraving Kesteren / Moskes 1997-2000

Archeologie
-1500 tot 450
1 / 11
 •  
 • 8
  Bronzen knopsikkel. De knop speelt een rol bij de aanzet van een handvat. Datering 1800-1100 v.Chr.  
 • 8
  Deel van een grote voorraadpot, ingegraven binnen een late Bronstijd boerderij. Datering 1100-800 v.Chr  
 • 8
  kom, handgevormd aardewerk. Datering 800-600 v.Chr.  
 • 8
  Kom, handgevormd, gladwandig. Datering vroege IJzertijd (800-600 v.Chr).  
 • 8
  Handgevormde pot, vroege IJzertijd (800-600 v.Chr.).  
 • 8
  Handgevormde pot met rand met duimindrukken. Datering vroege IJzertijd (800-600 v.Chr).  
 • 8
  Handgevormde pot, vroege IJzertijd (800-600 v. Chr.).  
 • 9
  Boerderij, vroege IJzertijd (800-500 v.Chr.) Alle paalgaten zijn hier gecoupeerd. Op de achtergrond het bedrijventerrein aan de Westerhagelaan.  
 • 9
  Twee in elkaars verlengde liggende huisplattegronden uit de vroege IJzertijd (800-600 v.Chr.).  
 • 9
  Vondsten, waaronder weefgewichten, uit een zgn. kelderkuil. Datering 800-250 v. Chr.  

In 1997 werd het project Breda-west uitgebreid met archeologisch onderzoek aan de noordzijde van de Backer en Ruebweg en wel tussen de wijk Kesteren en station Prinsenbeek. Het opgravingsterrein bevond zich op een dekzandrug, direct aansluitend op een laag en nat gebied aan de zuidzijde; het Hambroek.

BR-58-97_00_topo.jpg BR-58-97_00_1870.jpg
De opgravingen uit de periode 1997-2000 geprojecteerd op de huidige topografie en op de topografische kaart van 1869. In lichtgrijs het omliggende archeologische onderzoek

Bronstijd

De meest in het oog lopende vondst betrof een zeer groot woonstalhuis uit de midden Bronstijd 1500-1100 v. Chr.. De afmetingen waren opmerkelijk: 29 x 5 meter met twee rijen middenstaanders. Op de dekzandrug is ook een groot aantal kuilen gevonden uit deze periode terwijl de waterkuilen zich in de laagte bevonden. In de kuilen werden vondsten gedaan zoals aardewerkscherven, spinsteentjes en een zeldzame bronzen sikkel. 

Uit de periode late Bronstijd - midden IJzertijd stammen acht huisplattegronden. De daarbij behorende bijgebouwen en spiekers bevonden zich nu ook op de flank van de dekzandrug. In één van de woonhuizen werd een enorme ingegraven pot gevonden die al snel de functie van "koelkast" kreeg toebedeeld. De aangetroffen waterputten en -kuilen waren over het algemeen vondstenrijk met aardewerkfragmenten, weefgewichten, slijpstenen en stukken maalsteen. Ook de (afval-) kuilen die zich in de nabijheid van de huizen bevonden waren over het algemeen vondstenrijk. 

BR-58-00_3.jpg  BR-58-00_1.jpg 
Links de sporen van de grote late-bronstijd boerderij. Duidelijk zijn de wandgreppels en de palenrijen zichtbaar met als inzet de ingegraven voorraadpot.  Rechts  het uitgraven en het documenteren van de wat op het veld "de koelkast" werd genoemd.

Latere perioden

In de late IJzertijd en Romeinse tijd lijkt de bewoning op deze plaats af te nemen. Daarbij moet wel gezegd worden dat het opgegraven areaal niet representatief hoeft te zijn voor de gehele dekzandrug. Er werd een tweetal boerderijen aangetroffen met enkele bijgebouwen en kuilen. Uit latere perioden zijn op Moskes geen sporen en/of vondsten aangetroffen.

Ook interessant

Opgraving HSL Prinsenbeek 1999-2002
Op deze vindplaats "Prinsenbeek" die zich uitstrekte van de...
Archeologie
Opgraving Gageldonkseweg 1999
Het gebied tussen de tussen de A16, Backer en Ruebweg...
Archeologie
Luchtmachtplein (Haagse Beemden)
Het Luchtmachtplein vormt de toegang tot de Luchtmachttoren, de voorma...
Gebieden
Haagse Beemden
In 1976 werd het gedeelte van de gemeente Prinsenbeek ten oosten van d...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Downloads

Nieuwsbrief