Boringen Kasteelplein 1995

Archeologie
1200 tot 1500
BR 51h 94 1 BR 51h 94 1

Bodemprofiel op het Kasteelplein in het verlengde van de gevellijn tussen Reigerstraat en Catharinastraat. Met boven het dekzand het oude (grijze) esdek

In de zomer van 1995 is een reeks boringen uitgevoerd globaal net ten westen van de middenas van het Kasteelplein. De eerste boring lag ter hoogte van de hoek Kasteelplein/Catharinastraat. De meest noordelijke boring lag ca. 10 meter voorbij het Prins Bernard paviljoen.

58cd3db497ab87c0083c973954b6e9a4
1098dd0fd30a837b5e0c14919435ad39
De boringen en de rioolwaarneming aan de zuidzijde geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek en riool waarnemingen.

Hoewel de documentatie minimaal is en er nauwelijks vondsten zijn verzameld is er een aantal opmerkelijke zaken aangetroffen. Allereerst werd de vaste bodem aangetroffen op ca. 2.50 - 3.00 m. onder het maaiveld. De vaste bodem bestond uit grijs zand. Gezien de kleur bevindt dit zand zich op of onder het grondwaterniveau. Er is boven dit dekzand sprake van ca. 1,5 meter donkerbruin zand, naar onder toe steeds vettiger van samenstelling. Materiaal uit deze vulling kan in de 14e of 15e eeuw gedateerd worden. Het een en ander doet denken dat er over een grote lengte in een sloot- of grachtvulling is geboord. Hierbij zouden we kunnen denken aan de meest oostelijke begrenzing van het residentieel complex van de Heer van Breda (de herberghe) aan de Reigerstraat. Aan de andere zijde van deze sloot zou dan de straat naar het oude Begijnhof hebben gelopen.

Rioolwerkzaamheden: bij het volgen van de rioleringswerkzaamheden op de kruising van Kasteelplein/Reigerstraat en Catharinastraat wordt deze "vulling" van de gracht niet aangetroffen. Daar bevindt zich op ca. 2 meter onder het maaiveld geel dekzand met op een enkele plaats een "straatniveau" met takjes, leer, natuursteen etc. Dit straatniveau kan tussen 1250 en 1300 gedateerd worden.

In 2008 en 2016 werden tegenover het gebouw Justinus van Nassau twee kleine opgravingen uitgevoerd, in de lijn van de hierboven beschreven boringen. Wat in eerste instantie als een gracht of sloot werd geïnterpreteerd lijkt, uitgaande van de resultaten in 2016 meer op een laagte in het terrein.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven