Opgraving Kesteren / Moskes 1997-2000

Archeologie
-1500 tot 450
BR 58 97 2 BR 58 97 2
Br 58 99 mt 5 236 12 1195a Br 58 99 mt 5 236 12 1195a

Bronzen knopsikkel. De knop speelt een rol bij de aanzet van een handvat. Datering 1800-1100 v.Chr.

Br 58 00 aw 11 98 4 10 0857a Br 58 00 aw 11 98 4 10 0857a

Deel van een grote voorraadpot, ingegraven binnen een late Bronstijd boerderij. Datering 1100-800 v.Chr

Br 58 00 aw 5 206 10 0486a Br 58 00 aw 5 206 10 0486a

kom, handgevormd aardewerk. Datering 800-600 v.Chr.

Br 58 00 aw 5 206 4 10 12 0485 Br 58 00 aw 5 206 4 10 12 0485

Kom, handgevormd, gladwandig. Datering vroege IJzertijd (800-600 v.Chr).

Br 58 00 aw 5 196 4 0684 Br 58 00 aw 5 196 4 0684

Handgevormde pot, vroege IJzertijd (800-600 v.Chr.).

Br 58 00 aw 7 152 11 0496 Br 58 00 aw 7 152 11 0496

Handgevormde pot met rand met duimindrukken. Datering vroege IJzertijd (800-600 v.Chr).

Br 58 00 aw 11 98 10 0858 Br 58 00 aw 11 98 10 0858

Handgevormde pot, vroege IJzertijd (800-600 v. Chr.).

BR 58 97 1 BR 58 97 1

Boerderij, vroege IJzertijd (800-500 v.Chr.) Alle paalgaten zijn hier gecoupeerd. Op de achtergrond het bedrijventerrein aan de Westerhagelaan.

BR 58 98 1 BR 58 98 1

Twee in elkaars verlengde liggende huisplattegronden uit de vroege IJzertijd (800-600 v.Chr.).

BR 58 98 2 BR 58 98 2

Vondsten, waaronder weefgewichten, uit een zgn. kelderkuil. Datering 800-250 v. Chr.

/

In 1997 werd het project Breda-west uitgebreid met archeologisch onderzoek aan de noordzijde van de Backer en Ruebweg en wel tussen de wijk Kesteren en station Prinsenbeek. Het opgravingsterrein bevond zich op een dekzandrug, direct aansluitend op een laag en nat gebied aan de zuidzijde; het Hambroek.

BR 58 97 00 topo
BR 58 97 00 1870
De opgravingen uit de periode 1997-2000 geprojecteerd op de huidige topografie en op de topografische kaart van 1869. In lichtgrijs het omliggende archeologische onderzoek

Bronstijd

De meest in het oog lopende vondst betrof een zeer groot woonstalhuis uit de midden Bronstijd 1500-1100 v. Chr.. De afmetingen waren opmerkelijk: 29 x 5 meter met twee rijen middenstaanders. Op de dekzandrug is ook een groot aantal kuilen gevonden uit deze periode terwijl de waterkuilen zich in de laagte bevonden. In de kuilen werden vondsten gedaan zoals aardewerkscherven, spinsteentjes en een zeldzame bronzen sikkel. Uit de periode late Bronstijd - midden IJzertijd stammen acht huisplattegronden. De daarbij behorende bijgebouwen en spiekers bevonden zich nu ook op de flank van de dekzandrug. In één van de woonhuizen werd een enorme ingegraven pot gevonden die al snel de functie van "koelkast" kreeg toebedeeld. De aangetroffen waterputten en -kuilen waren over het algemeen vondstenrijk met aardewerkfragmenten, weefgewichten, slijpstenen en stukken maalsteen. Ook de (afval-) kuilen die zich in de nabijheid van de huizen bevonden waren over het algemeen vondstenrijk.

BR 58 00 3
BR 58 00 1

Links de sporen van de grote late-bronstijd boerderij. Duidelijk zijn de wandgreppels en de palenrijen zichtbaar met als inzet de ingegraven voorraadpot. Rechts het uitgraven en het documenteren van de wat op het veld "de koelkast" werd genoemd.

Latere perioden

In de late IJzertijd en Romeinse tijd lijkt de bewoning op deze plaats af te nemen. Daarbij moet wel gezegd worden dat het opgegraven areaal niet representatief hoeft te zijn voor de gehele dekzandrug. Er werd een tweetal boerderijen aangetroffen met enkele bijgebouwen en kuilen. Uit latere perioden zijn op Moskes geen sporen en/of vondsten aangetroffen.

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven