Verfijn op:

Ulvenhout (gehucht)
Ulvenhout (gehucht) 1000 tot heden
Begin 19e eeuw was Ulvenhout een enkele vrij dicht bebouwde straat. Bi...
Gebieden
Opgraving Rat Verleghstraat zz. 2010
In het najaar van 2010 werd tussen de Rat Verlegstraat en het spoorbaa...
Archeologie
Opgraving Doelen 76-78  2005/06
Naar aanleiding van de herontwikkeling van een onbebouwd achterterrein...
Archeologie
Opgraving Schoolakkerplein 2007-2008
In de zomer van 2007 en 2008 heeft er archeologisch onderzoek plaatsge...
Archeologie
Opgraving Markdal, Oud Hof 1995-2003
In het kader van de landschapsreconstructie van het Markdal werd in ...
Archeologie
Karolingische vondsten in Princenhage
Over de bewoningsgeschiedenis van Breda in de negende en tiende eeuw i...
Archeologie
Karolingische boomstamput
Al vanaf de bronstijd werden uitgeholde boomstammen ingegraven als wat...
Bouwwerken
Vroegmiddeleeuwse boerderijen
Langs de randen van de beken en vennen vestigden zich nieuwkomers, de ...
Archeologie