Waarneming Grote Markt zuid 1994

Archeologie
1300 tot heden
  • "Het gat in de Markt". Rioolverzamelput op de hoek van de Markt, de St. Janstraat en de Halstraat.  

Tijdens rioolwerkzaamheden in de winter van 1994/1995 kon een lang profiel gedocumenteerd worden, enkele meters voor de gevellijn van Grote Markt 2-14. Daarnaast kon bij de aanleg van een rioolverzamelput op de kruising met de St. Jansstraat de ondergrond gedocumenteerd worden.

BR-51o-94_topo_low.jpgBR-51o-94_1824_low.jpg
De beide waarnemingen op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek

De Corenmarckt

Dit gedeelte van de Markt heeft pas na 1534 zijn vorm gekregen. Voor de stadsbrand was hier sprake van een aanzienlijk smallere verbinding tussen "de Plaetse" en "de Sandstraete" (huidige St-Janstraat en Ridderstraat). Deze stond bekend als de "Corenmarckt". Al bekend was dat enkele kelders van de huidige panden een stuk onder de Markt doorliepen. Deze waarneming gaf een beeld van de opbouw van de ondergrond waarbij straatniveaus ontbraken. Bij het hoekpand met de St. Jansstraat werd de fundering van de voormalige Vlees- en Lakenhal aangesneden.Het baksteenformaat wijst op een datering in het midden van de 14e eeuw. Bij Grote Markt 4-8 is de doorlopende kelder nog in gebruik en in het profiel langs de nummers 10-14 werd een keldergewelf doorgraven.

BR-51o-94_2.jpgBR-51o-94_3.jpg
Waarnemingen in een leidingensleuf langs de "Sam-Sam" en "het Hart van Breda" met rechts de vermoedelijke fundering van het middeleeuwse Vleeshuis

Trottoir

Over een grote lengte werd net onder het maaiveld muurwerk aangetroffen bestaande uit kleine IJsselsteentjes. Aangezien dit ca. 3 meter uit de huidige rooilijn ligt heeft het geen relatie met de stoep van de aanliggende huizen. Het betreft hier vermoedelijk de laat 19e eeuwse fundering (!) van de trottoirbanden.

Hoogste punt van de Markt

Midden op de kruising van St. Janstraat en Halstraat werd t.b.v. bovengenoemde riolering een verzamelput ingegraven. Dit gaf ons de gelegenheid om het hoogste punt van de Markt te bekijken. Het (afgegraven) natuurlijke dekzand bevond zich hier ca. 1.00 meter onder het huidige maaiveld. Ook hier werd een natuurstenen straatniveau gevonden in de vorm van verspreide veldkeitjes, vermoedelijk uit de 15e of 16e eeuw.

BR-51o-94_5.jpg BR-51o-94_4.jpg
Grondsporen in de wand van de rioolverzamelput. Links onderin de sporen van podzolbodem. Rechts,boven het natuurlijke zand een middeleeuwse akkerlaag. Daarboven een vlijlaag met resten van een natuurstenen bestrating

Ook interessant

Waarneming Oude Vest riolering 1994
Tijdens de aanleg van de hoofdriolering aan de zuidzijde van de Halstr...
Archeologie
Sint Janstraat (Centrum)
Sint Janstraat (Centrum) 1100 tot heden
De St. Janstraat (geen echte winkelstraat) heeft toch leuke winkeltjes...
Gebieden
Halstraat (Centrum)
Halstraat (Centrum) 1534 tot heden
Na de stadsbrand van 1490 zijn de zogenaamde nieuwstraten aangelegd....
Gebieden
Grote Markt (Centrum)
Grote Markt (Centrum) 1275 tot heden
De Grote Markt is het middelpunt van Breda....
Gebieden
Waarneming Veemarkt -straat riolering 1994
Bij de vervanging van het 19e eeuwse hoofdriool in het gedeelte tussen...
Archeologie
Waarneming Halstraat riolering 1994
Tijdens de vervanging van de hoofdriolering in het najaar van 1994...
Archeologie
Waarneming Grote Markt noordzijde riolering 1995
Tijdens uitgebreide rioleringswerkzaamheden langs de noordoostelijke ...
Archeologie
Opgraving Grote Markt 7-9 1980
In 1980 werd, voorafgaand aan een bouwproject, archeologisch onderzoek...
Archeologie

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief