Teteringsedijk (Brabantpark)

Gebieden
1190 tot heden
  • Een oude mijlpaal (nummer 30) aan de Teteringsedijk, bij huisnummer 191. Foto: Simon Schonck. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)  

Sommige straten buiten het oude centrum kunnen we aanduiden als oude linten. Dit zijn middeleeuwse wegen waarlangs in de loop van de negentiende en twintigste eeuw lintbebouwing is ontstaan. Een voorbeeld hiervan is de Teteringsedijk.
De Teteringsedijk is waarschijnlijk aangelegd in de twaalfde/dertiende eeuw als onderdeel van een nieuwe oost-westverbinding naar de oude nederzetting Breda. Deze dijk moet voor die tijd een enorm kunstwerk geweest zijn. De Lageweg vormt het meeste oostelijke gedeelte van de Teteringsedijk voordat deze zich bij de oude Driesprong splitste.
De oorspronkelijke oostwestroute, de Heerbaan, liep over Ginneken. Bij de Ganzenweide, iets ten zuiden van de huidige Emmabrug, was een voorde of doorwaadbare plaats.
De toponymist Chr. Buiks heeft de oudste vermelding van de Teteringsedijk gevonden in een register uit 1517. Deze dijk was zo belangrijk dat hij meestal kortweg den Dijk genoemd werd. Het gehucht Teteringsedijk was in de zestiende eeuw een van de vijf gehuchten die onder de bijvang (het rechtsgebied buiten de stadswallen) van Breda vielen.
Vanaf 1810 werd de Teteringsedijk opgenomen in de nieuwe Napoleonsweg, de steenweg van Parijs naar Amsterdam over o.a. Antwerpen, Breda en Oosterhout. Deze weg mag daarom ook als oude rijksweg beschouwd worden. Aan de Teteringsedijk staan nog diverse oude mijlpalen en hectometerpaaltjes.
Aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw werd de Teteringsedijk langzaam verstedelijkt. Het beeld lijkt op dat van de Ginnekenweg en de Haagweg: een wat rommelige bebouwing met villas, huizenblokken, geen vaste rooilijn, huizen aan de straat, voortuintjes enzovoorts.

Literatuur

Chr. Buiks, Toponiemen van Teteringen (z.p., 1990).
K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).
B.G.M. Strootman, Oude rijkswegen, ontstaan, oorspronkelijk en huidig beeld van de oude rijkswegen in Nederland (Utrecht, 1992).

Ook interessant

Teteringsedijk (gehucht)
Teteringsedijk (gehucht) 1200 tot 1999
De Teteringsedijk loopt van de vesting tot aan de oude Driesprong en w...
Gebieden
Opgraving Lageweg 2008
Opgraving Lageweg 2008 -700 tot 1550
In de loop van 2008 heeft BAAC bv een definitieve opgraving uitgevoerd...
Archeologie
Straatnamen Brabantpark, Heusdenhout en Driesprong
Straatnamen zijn belangrijk om ons te oriteren. In de middeleeuwen wer...
Gebieden
Opgraving Lageweg / Digitparc  2007
In de herfst van 2007 heeft er op het te ontwikkelen bedrijventerrein ...
Archeologie
Vlielandstraat, Driesprong (Brabantpark)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de ...
Gebieden
Sint Ignatiusstraat (Brabantpark)
Aan het einde van de negentiende eeuw werden er in Breda verschillende...
Gebieden
Oosterhoutseweg (Teteringen)
De Oosterhoutseweg is aangelegd als onderdeel van de Grote Weg van Par...
Gebieden
Galgenstraat (Teteringen)
Galgenstraat (Teteringen) 1200 tot heden
De Galgenstraat is een oude kasseiweg vanaf de Posthoorn (t.h.v. viadu...
Gebieden
Aanleg Haagdijk en Teteringsedijk
De belangrijke oost-westroute over het grondgebied van de heer van Bre...
Archeologie

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief