Tuinbouwlaan (Brabantpark)

Gebieden
1927 tot heden
STR327 Tuinbouwlaan 19680500 STR327 Tuinbouwlaan 19680500

De Rooms-katholieke Land- en Tuinbouwschool aan de Teteringsedijk, naast de Tuinbouwlaan. Foto: Ben Speekenbrink, 1968. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda id.19680500)

In de negentiende eeuw werd Breda een belangrijk centrum voor de tuinbouw. Met de spoorwegen werden de aardbeien geporteerd naar Londen. Uit belang van de tuinders werd een tuinbouwvereniging gesticht en in 1908 een veiling geopend. Vervolgens kwam er ook fruitverwerkende industrie zoals de Jamfabriek Princenhage en de Hero waar fruit tot jam en frisdrank werd verwerkt.

Tuinbouwlaan

Deze straat is zijn bestaan begonnen als een doodlopende, naamloze zijsteeg van de Teteringsedijk. De boerderij aan de oostzijde is gebouwd vóór 1920, de huizen aan de westzijde in 1926. Oorspronkelijk was dit Teterings grondgebied. De naam Tuinbouwlaan is ingevoerd na de annexatie van 1927, echter zonder raadsbesluit.
Om de loop van de straat beter te begrijpen kunt u via de website Topotijdreis de historie van deze straat volgen

Rooms-katholieke Land- en Tuinbouwschool

De straat is genoemd naar de Rooms-katholieke Land- en Tuinbouwschool Sint Walfried aan de Teteringsedijk. De school stond tussen de Loopschans en de Tuinbouwlaan. De school, gebouwd in 1919, ging uit van de Stichting van den Noordbrabantschen Christelijken Boerenbond tot bevordering van het Roomsch-Katholieke Land- en Tuinbouwonderwijs, gevestigd in Breda. In 1940 werd de school aangeduid als lnstelling van de Nederlandsch-Christelijke Boerenbond en van de Roomsch-Katholieke Baroniesche Tuinbouwvereeniging. Boven de ingang bevond zich een tegeltableau met de naam R.K. Land- en Tuinbouwschool.

Achter de tuinbouwschool bevond zich een uitgebreide proeftuin met allerlei bijzondere planten en bomen. Ook aan de voorzijde stonden enkele bijzondere bomen. De school verhuisde in 1965 naar de Frankenthalerstraat.

Literatuur

A.P.M. Schillemans, Jubileum 75 jaar M.L.T.S. Breda (Breda, 1994).

Pieter Smits, ‘Verdwenen schoolgebouwen in Breda (aflevering 6)’ (Teteringsedijk 14), in Engelbrecht van Nassau, 2011, nummer 2.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven