Straatnamen Effen

Gebieden
1300 tot heden
1224 1224

Effen op de militair topgrafische kaart van ca. 1850. Dus nog zonder de 20e eeuwse bebouwing.

Effen maakte tot 1942 deel uit van de gemeente Princenhage, daarna van de gemeente Breda. De gemeente Princenhage plande een zelfstandig dorp waar nu Effen ligt en het bisdom bouwde hier in 1939 een kerk. Na de Tweede Wereldoorlog ontstond het huidige dorp Effen. Effen is dus het meest recent ontstane dorp in de gemeente Breda. Effen wordt aangegeven door eigen bebouwde-komborden.

Volksmond

Straatnamen zijn belangrijk om ons te oriënteren. In de middeleeuwen werden straatnamen spontaan in de volksmond gevormd. De straatnamen waren niet aangebracht op straatnaambordjes. Een straat kon daarom wel twee of meer namen hebben of langzaam maar zeker van naam veranderen. In het buitengebied werden vaak alleen de gehuchten benoemd en niet de wegen.
De toponymist Chr. Buiks heeft heel veel oude toponiemen verzameld van Princenhage en dus ook van Effen. Een toponiem is de naam van een geografische eenheid, van akkers, gehuchten, maar ook van straten.
Meestal werden straten genoemd naar de functie, naar de richting waarin hij liep (Rijsbergseweg), naar oriëntatiepunten (Raamschoorseweg), naar streeknamen (Hilbergsedreef), bijzondere gebouwen (Boterstafweg), naar eigenschapen van de straat (breed, smal, recht, krom, slikkerig enzovoorts) (Sintelweg, Mastdreef) of naar de bewoners.

Officiële straatnamen

Toen de straatnamen in combinatie met huisnummers als adresaanduiding werden gebruikt, moesten ze ook officieel worden vastgesteld en moesten de namen op borden worden aangegeven. Na de annexatie van 1942 werd in het buitengebied van Princenhage het Bredase systeem van straatnamen en huisnummers ingevoerd. In een uithoek tegen de grens met de gemeente Rijsbergen lagen echter nog enkele huizen die niet ontsloten werden door een openbare weg. Deze huizen, Buurtschap Effen C 1 en C 2 en Buurtschap Vuchtschoot D 1 tot en met D 8 zijn de enige huizen in de verre omgeving die zelfs nu nog genummerd zijn volgens het oude systeem van wijknummering.
Na de Tweede Wereldoorlog zijn in Effen nog enkele nieuwe straten aangelegd. Deze werden genoemd naar oude toponiemen of naar lokale persoonlijkheden.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (nog uit te geven).
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).
Gerard Otten, De huisnummering in de huidige gemeente Breda, in Jaarboek de Oranjeboom LXV (2012

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven