Raamschoor en Raamschoorseweg (Effen)

Gebieden
1500 tot heden
1127 1127

Het onverharde gedeelte van de Raamschoorseweg langs de Turfvaart, rond 1980-1995. Foto: Simon Schonck. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)

Het Raamschoor is een geel geverfd betonnen bruggetje op de kruising van de Raamschoorseweg en het riviertje de Bieloop. De historisch-geograaf Karel Leenders zegt dat hier vermoedelijk rond 1400 een zandduin werd doorgegraven om het gebied de Ramen te kunnen ontwateren. Er werd toen een bruggetje (schoor) noodzakelijk.

Brug van balken, takkenbossen en zoden

De toponymist Chr. Buiks verklaart de naam Raamschoor als schoor, brug van balken, takkenbossen en zoden, hier over de waterloop de Raam, een andere naam voor de Bieloop. Het Raamschoor wordt volgens Buiks al genoemd in 1574. In 1658 wordt gezegd: Met een waterloopken uyt de heyde door het Raemschoor is coomende inde voors. Weghreyse van outs geheyten en alnoch genaemt is den Bieloop.
De Ramen is de naam voor het gebied rond het Raamschoor. Buiks vond al een vermelding van de Ramen in 1427. Volgens Buiks is Raam meestal de naam voor een waterloop op een grens. Het woord raam betekent omlijsting. De Bieloop (die de naam Raam zou hebben gehad) vormt hier op de Rith geen gemeentegrens, hoogstens een grens tussen de Rith en Lies. Dan zou de naam de Ramen volgens Buiks betrekking kunnen hebben op het gehele grensgebied. Een moeras was een goede grens, want een moeras is het moeilijkst te passeren, moeilijker dan een beek.

Houten brug

In de legger (een registratie) van de waterleidingen in de gemeente Princenhage van 1877 wordt het Raamschoor genoemd als een houten brug met stenen landhoofden. In de legger van openbare wegen en voetpaden van 1878 staat een houten brug genoemd met stenen landhoofden, genaamd het Raamschoor, lang 2,25 meter en breed 4 meter. Bij Besluit van de Burgemeester van 7 december 1942 kreeg deze brug de historisch onjuiste naam Schoorbrug. Het huidige bruggetje werd gebouwd in 1955.

De Raamschoorseweg

Leenders omschrijft de Raamschoorseweg als weg naar de heide en tevens als een vaartkant, een weg langs een turfvaart, hier de Bredase Turfvaart. Deze werd gegraven in 1646. De weg zal tegelijkertijd aangelegd zijn. De naam dateert overigens pas van na de annexatie van 1942.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (nog uit te geven).
K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Idee├źn?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven