Oudlandstraatje (Effen)

Gebieden
1310 tot heden
STR351 Oudlandstraatje 19943846 STR351 Oudlandstraatje 19943846

Het natuurgebied de Krabbenbossen, waar het Oudlandstraatje gedeeltelijk doorheen loopt. Foto: Simon Schonck, vóór 1994. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda id. 199443846)

Het Oudlandstraatje moet in 1310 al bestaan hebben. Het vormde toen samen met de huidige Houtakkerstraat en de Kerkdijk, de weg van Effen naar Princenhage. Deze situatie bestond nog rond 1650. De huidige Houtakkerstraat en het Oudlandstraatje vormden de grens van Aard. Dit was een gemeente of gemeynte, een groot stuk woeste grond dat in gemeenschappelijk gebruik was bij de omwonende boeren. In 1650 werd deze gemeente opgeheven en waarschijnlijk verviel toen ook de aansluiting tussen het Oudlandstraatje en de Houtakkerstraat. De aansluiting komt in ieder geval niet meer voor op de kaart van het Hollandse kadaster uit 1809.

De toponymist Chr. Buiks heeft vermeldingen gevonden van de Oudlandsestraat uit 1634 en later, de Oudlandseweg uit 1685 en het Oudlandstraatje vanaf 1634. Het straatje is blijkbaar genoemd naar een perceel van die naam. Door de ontginning van de Aard verschoof het zwaartepunt van Effen van het Oudlandstraatje naar de Antwerpsebaan, nu ongeveer de Rijsbergseweg. Dit verklaart wellicht de naam Oudland.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage, deel 4.8 Effen (Breda, 2018). Erfgoedrapport Breda 60.

Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven