Opgraving Gasthuiskapel 1958

Archeologie
1200 tot 1957
  • De opgravingsput in de lengte door de kapel heen aangelegd  

Na de sloop van de restanten van de Gasthuiskapel in 1957 werd door de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in het volgende najaar een proefsleuf aangelegd om de aard en de vorm van de kapel te onderzoeken. Deze sleuf lag in de lengterichting over de gehele kapel. Daarbij werd de fasering van de bouw, van het Romaanse zaalkerkje tot de laat-Gotische kapel, al waargenomen. Tevens werden er veel skeletresten aangetroffen.
Opmerkelijk was de vondst van greppels onder de oudste fase van de kapel door. Op dit moment worden deze greppels geïnterpreteerd als perceelgreppels behorende bij een vroeg dertiende-eeuws woonterrein, voorafgaand aan het Gasthuiscomplex. De kapel en het grafveld zijn in 1985 in hun totaliteit opgegraven.

BR-21-58_2.jpg

Detail uit de opgravingstekening, zoals deze in 1958 is gemaakt van de profielwand in de opgravingssleuf. Vervaardigd door de Bredase amateur-archeoloog Leo Moelands.

Ook interessant

Frans Brekelmans
Frans Brekelmans 1917 tot 2012
Franciscus Antonius Brekelmans werd geboren in 1917 in Stratum (tegenw...
Personen
Bert Moelands
Bert Moelands 1918 tot 2011
Bert Moelands was gedurende ongeveer een halve eeuw een zeer actief am...
Personen
Archeologie
Beijerd (Centrum)
Beijerd (Centrum) 1533 tot 1957
Het straatje de Beijerd bestaat niet meer. Sinds 1977 is het opgenomen...
Gebieden
Opgraving Beijerd/Vlaszak 1985
Tijdens een grootschalige opgraving in 1985 en 1986 kon op het terrein...
Archeologie
Opgraving Gasthuiscomplex 2006
Naar aanleiding van de sloop en geplande nieuwbouw kon aan de achterzi...
Archeologie
Opgraving Gasthuispoort 1976 en 1978
In het voorjaar van 1976 werd bij de aanleg van de bouwput voor de nie...
Archeologie
Het Gasthuis
De vroegste vermelding van een gasthuis te Breda dateert van 1246. Tot...
Bouwwerken
Archeologie

Locatie

Gerelateerd nieuws

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief