Marialaan (Overakker)

Gebieden
1933 tot heden
  • Het uitbreidingsplan Mariaveld 1958, de basis voor de aanleg van de Marialaan. Mariaveld heet tegenwoordig weer Overakker. (Stadsarchief Breda)  

Sommige, royaal in het groen aangelegde wegen in Breda kunnen we beschouwen als parkways. Een parkway is een gesceneerde hoofdroute voor autoverkeer, met vrijliggende fietspaden, met een ruim, groen profiel en speciaal vorm gegeven bebouwing erlangs. In de negentiende eeuw werden routes gesceneerd voor wandelaars in parken, aangelegd in landschapsstijl. De parkway is gesceneerd voor de automobilist.
Een parkway wordt vaak geflankeerd door hoogbouw of middelhoogbouw en leidt in de meeste gevallen in de ene richting naar wijkvoorzieningen zoals het winkelcentrum, de kerk of scholen en in de andere richting naar een park of het buitengebied.

Een parkway'tje

De Marialaan is in zijn soort maar een kleintje, een parkway'tje zou beter zijn. We zien hier veel groen in de vorm van gladgeschoren grasvelden en bomengroepen in de vorm van clumps (losse groepjes bomen). De Marialaan heeft een enigszins gekromd tracé naar de westzijde georiënteerd op de toren van de katholieke Sint Laurentiuskerk van Ginneken. De oostzijde eindigt na een bocht op het Mariaplein met de Mariakerk. Typisch voor de Wederopbouwperiode is de ritmische opeenvolging van lage flatgebouwen. Aan de zuidzijde zien we in de Jorisstraat een typische winkelstrip uit de Wederopbouwperiode.

Mariakerk, Mariaplein, Mariaveld en Marialaan

De Mariaparochie is opgericht in 1933. De Mariakerk aan het Mariaplein werd ingezegend in 1934. Hij werd ontworpen door architect Jacques Hurks in een aan de Amsterdamse School verwante expressionistische stijl. Bouwpastoor was Joseph Baeten, later de zesde bisschop van Breda. Het Mariaplein kreeg zijn naam in 1937. Van het Mariaplein liep voorheen de Mariadreef naar de Kerkhofweg. De Marialaan werd aangelegd in 1959 als centrale ontsluiting van de nieuwe wijk Mariaveld. Tegenwoordig draagt deze weer de historische naam Overakker.
Volgens het christendom en in de islam was Maria de moeder van Jezus. In de Rooms-katholieke Kerk en Oosters-orthodoxe Kerk heeft Maria als Moeder van God een belangrijke rol in het geloofsleven. Er is binnen de katholieke theologie zelfs een complete discipline die zich speciaal richt op Maria, de mariologie.

Literatuur

Atlas van de wederopbouw, Nederland 1940-1965, ontwerpen aan stad en land (Rotterdam, 2013).
Dorith van Gestel en Peter van Schie, Wat is waardevol aan de Wederopbouwwijken?, in ErfgoedBrief Breda nummer 16, winter 2010-2011.
Leon van Meijel, Evelien van Es, Franz Ziegler, Teake Bouma, Ton van Beek en Pim Caris, Cultuurhistorische gebiedsverkenning naoorlogse woonwijken Breda (1940-1970) (Nijmegen, 2010).
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Ook interessant

Straatnamen Overakker
Straatnamen Overakker 1500 tot heden
Historisch gezien behoort de wijk Overakker tot de voormalige gemeente...
Gebieden
Maria ter Engelen Klooster
Het voormalige zusterhuis voor de zusters Maria ter Engelen is naar he...
Bouwwerken
Mariaschool
Mariaschool 1937 tot heden
Nadat in mei 1934 de Mariakerk in gebruik genomen was, werden er in au...
Bouwwerken
Mariakerk
Mariakerk 1933 tot heden
De Mariaparochie is opgericht in februari 1933. De toenmalige bouwpast...
Bouwwerken
St. Laurentiuskerk
St. Laurentiuskerk 1902 tot heden
De bezetting door de Fransen sinds 1795 resulteerde ook in wettelijke ...
Bouwwerken
Allerheiligenweg e.o. (Overakker)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de ...
Gebieden
Graaf Hendrik III-laan (Boeimeer)
Sommige, royaal in het groen aangelegde wegen in Breda kunnen we ...
Gebieden
Franklin Rooseveltlaan (Ginneken)
Sommige, royaal in het groen aangelegde wegen in Breda kunnen we besch...
Gebieden
Claudius Prinsenlaan (Brabantpark)
Sommige, royaal in het groen aangelegde wegen in Breda kunnen we ...
Gebieden
Emerparklaan (Haagse Beemden)
De eerste plannen voor de Haagse Beemden van de gemeente Breda dateren...
Gebieden
Straatnamen Ginneken
Straatnamen Ginneken 1200 tot heden
Tot 1942 maakten Ginneken, Bavel en Ulvenhout en een aantal gehuchten ...
Gebieden
De wederopbouwwijken
De wederopbouwwijken 1950 tot 1965
Na de Tweede Wereldoorlog werd er in hoog tempo gebouwd om volksvijand...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief