Claudius Prinsenlaan (Brabantpark)

Gebieden
1947 tot heden
1591 1591

De opening van de Claudius Prinsenlaan, 1954. Foto: Hans Chabot. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)

Sommige, royaal in het groen aangelegde wegen in Breda kunnen we beschouwen als parkways. Een parkway is een nieuw aangelegde hoofdroute voor autoverkeer, met vrijliggende fietspaden, met een ruim, groen profiel en speciaal vorm gegeven bebouwing erlangs. In de negentiende eeuw werden routes gesceneerd voor wandelaars in parken, aangelegd in landschapsstijl. De parkway is ingericht voor de automobilist. Een parkway wordt vaak geflankeerd door hoogbouw of middelhoogbouw en leidt in de meeste gevallen in de ene richting naar voorzieningen zoals centrum en in de andere richting naar een park of het buitengebied.

Parkway

De Claudius Prinsenlaan is aangelegd als uitvalsweg voor het autoverkeer van Breda in de richting van Tilburg. Het autoverkeer dat de stad binnenrijdt ziet de Grote Toren van Breda recht voor zich. Van meet af aan had de laan een parkachtige allure omdat hij dwars door het oude Brabantpark is aangelegd en veel bomen en struiken zijn blijven staan. De Poolse Kapel is met opzet gebouwd op de hoek met de Wilhelminasingel en de parkaanleg daar om heen draagt het zijne bij aan een monumentale en parkachtige indruk, evenals de monumentale Claudius Prinsenbrug over de singelgracht.

Claudius Prinsen

Claudius Prinsen (1896-1952) werd in 1932 benoemd tot burgemeester van Roosendaal en in 1942 vervangen door een NSB-burgemeester. In 1944 keerde hij terug in zijn oude functie en in 1947 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Breda. De invloed van Claudius Prinsen op de ontwikkeling van Breda na de Tweede Wereldoorlog mag niet worden onderschat. Vooral door zijn diplomatie lukte het de zogenaamde KMA-contracten door de onderhandelingen met het Rijk te loodsen. Deze contracten werden op 25 juli 1951 goedgekeurd door de gemeenteraad. De Staat droeg hierbij onder andere een gedeelte van het Chasserrein over aan de gemeente voor de aanleg van de toekomstige Claudius Prinsenlaan. Hij overleed tamelijk plotseling op 17 maart 1952.
Op 15 oktober 1952 besloot de raad zonder verdere discussie de toekomstige Claudius Prinsenlaan zijn naam te geven. De Claudius Prinsenbrug over de singelgracht werd opgeleverd in 1953. In januari 1954 werd begonnen met de werkelijke aanleg van de Claudius Prinsenlaan tussen het Kloosterplein en de Wilhelminasingel.

Literatuur

Atlas van de wederopbouw, Nederland 1940-1965, ontwerpen aan stad en land (Rotterdam, 2013).
Dorith van Gestel en Peter van Schie, Wat is waardevol aan de Wederopbouwwijken?, in ErfgoedBrief Breda nummer 16, winter 2010-2011.
Leon van Meijel, Evelien van Es, Franz Ziegler, Teake Bouma, Ton van Beek en Pim Caris, Cultuurhistorische gebiedsverkenning naoorlogse woonwijken Breda (1940-1970) (Nijmegen, 2010).
Gerard Otten, Het Van Koolwijkpark (het voormalige Brabantpark) te Breda, Een generatieconflict in de stedenbouw, in Jaarboek de Oranjeboom LXII (2009).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Idee├źn?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven