Akkerstraat (Centrum)

Gebieden
1350 tot heden
  •  

De Akkerstraat is één van de zijstraten van de Ginnekenstraat. Toen Breda nog omringd was door stadsmuren lagen de Ginnekenstraat (toen nog het Ginnekenseinde) en de Akkerstraat buiten de muur. De Akkerstraat liep vanaf het Ginnekenseinde zeer ver door naar het oosten en sloot verderop aan op de Lovensdijk.

In 1352 al is er sprake van een stuk land ‘in den Akker’. Op de achterkant van deze oorkonde staat geschreven ‘Ginnekens eijnt’. Dit moet dus op de omgeving van de huidige Akkerstraat slaan. In 1415 wordt gesproken van een stuk land "in de Akker aan de weg die tot IJpelaar waard gaat". Blijkbaar was de Akker dus de streeknaam voor het gebied ten zuiden van de Akkerstraat. In 1469 is er sprake van het Akkerveken, een hek dat het Ginnekenseinde afsluit aan de zijde van de Akkers. Dit hek moet dus de Akkerstraat afgesloten hebben. Volgens Henk Muntjewerff en Harry Gerritsen komt de naam Akkerstraat pas voor het eerst voor in 1501.

In 1531-1535 werd Breda omringd door nieuwe wallen en werd de Akkerstraat afgesneden. Het gebied de Akkers moet volgens Muntjewerff en Gerritsen in het gebied van de huidige Lovensdijk gezocht worden. In 1682 werden de wallen aan de binnenzijde aangedikt en werd de Akkerstraat nog verder ingekort. Het doodlopende stukje Akkerstraat ten oosten van de Keizerstraat tenslotte, werd in 1897 bij het Nonnenveld getrokken. Voor de Zandpoort aan de zuidzijde van de Akkerstraat zie aldaar.

Archeologisch onderzoek

Voorafgaande aan de plannen voor herinrichting van het "Mols" parkeerterrein heeft er een proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden tussen Achter de Lange Stallen, Akkerstraat en achterzijde Ginnekenstraat. Daarbij werden er aan de zijde van de Akkerstraat de funderingen van enkele zevemtiende eeuwse huisjes gedocumenteerd.

Literatuur

Henk Muntjewerff en Harry Gerritsen, ‘De straten van Breda naar Ginneken’, in Engelbrecht van Nassau 2007, nummer 1.
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Ook interessant

Straatnamen Breda Centrum
Straatnamen Breda Centrum 1125 tot heden
Praktisch alle straatnamen in de binnenstad van Breda zijn uiteraard o...
Gebieden
Opgraving Achter de Lange Stallen 2012
In het voorjaar van 2012 heeft het Archeologisch Diensten Centrum (ADC...
Archeologie
Zandpoort (Centrum)
Zandpoort (Centrum) 1804 tot heden
De Zandpoort is een doodlopende steeg aan de zuidzijde van de Akkerstr...
Gebieden
Ginnekenstraat (Centrum)
Ginnekenstraat (Centrum) 1200 tot heden
De Ginnekenstraat is een van de belangrijkste winkelstraten in het cen...
Gebieden
Dina met de dartele ogen
De meest bekende rosse buurt in Breda was vanouds de Keizerstraat, het...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter