Archeologie achter de Lange Stallen

13-07-2023

Afgelopen week is het rapport over het archeologisch onderzoek op het parkeerterrein "Achter de Lange Stallen" (Mols parking) als download op Erfgoedweb verschenen. Door middel van een 9-tal opgravingsputten kon een groot deel van de bebouwingsgeschiedenis van het terrein onderzocht worden. In 2008 had er achter de St. Joostkapel al een klein onderzoek plaatsgevonden. Daarin werden funderingen van de oorspronkelijke kapel gevonden maar ook resten van de begraafplaats tussen de kapel en de voormalige Zandpoort.
Veel Bredanaars hebben nog een beeld van de oude inrichting van de huidige parkeerplaats omdat pas begin jaren'80 de laatste oude bebouwing is verdwenen. Overigens was die bebouwing niet heel oud. Het terrein wordt pas in de late 19de eeuw volgebouwd met stadsboerderijen, werkplaatsen en niet te vergeten melkfabriek "de Hoop".

BR 181 12 kaft

Het onderzoek werd in 2008 en 2012 uitgevoerd door ADC Archeoprojecten. Door de veranderende inzichten over de inrichting van het terrein heeft deze publicatie grote vertraging opgelopen. Het was immers nog een proefsleuvenonderzoek dat gevolgd zou worden door een grootschalige opgraving.
Met dit rapport hebben we een beter zicht op de bewoningsgeschiedenis buiten de middeleeuwse stadskern. Daarnaast leverde het heel veel kennis op over een latere periode waarin het het terrein was gelegen tussen de Ginnekenstraat en de vestingwerken.

Links de proefsleuven op de luchtfoto van 2012. Rechts geprojecteerd op de digitale versie van het kadastraal minuutplan van 1824. Let op de spaarzame bebouwing op het terrein en het grote aandeel tuinderijen/moestuinen (lichtpaars). Klik voor vergroting

De belangrijkste vragen die door het onderzoek beantwoord moesten worden waren de volgende:

  • Zijn er nog sporen te vonden van de natuurlijke bodemopbouw en het eerste grondgebruik in de middeleeuwen.
  • Zijn er nog middeleeuwse sporen te vinden die een relatie hebben met de bebouwing aan de Ginnekenstraat? Immers een groot deel van het terrein was achtererf van deze bebouwing.
  • Zijn er nog sporen te vinden van de Rulsloot en de Zandpoort? De sloot vormde de erfscheiding van de percelen aan de Ginnekenstraat. De Zandpoort liep hier, na demping van de sloot, parallel aan.
  • Kunnen de verdwenen huisjes aan de Akkerstraat gedateerd worden aan de hand van archeologische sporen en vondsten. Zegt dat iets over de ouderdom van de Akkerstraat ?
Zicht op het terrein tussen de Lange Stallen en de Ginnekenstraat in de jaren'30. Herkenningspunten zijn de melkfabriek de Hoop, het schooltje achter de St. Joostkapel en de boerderij van Kuijlaars. (midden). Let ook op de perceelscheiding die duidelijk van zuid naar noord over het terrein loopt. Dat is de locatie van de middeleeuwse Rulsloot en de latere Zandpoort. (Foto: uitsnede uit luchtfoto Aviodrome inv.7744)

Het rapport in 2 delen is hier te downloaden Achter de Lange Stallen 2012 dl.1 en Achter de Lange Stallen 2012 dl.2

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Idee├źn?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven