Nieuwe archeologische rapporten te downloaden.

02-11-2023

Afgelopen maanden zijn weer een aantal archeologische rapporten gepubliceerd. Deze wetenschappelijke rapporten zijn afgelopen week op Erfgoedweb geplaatst als download. Klik op de afbeelding of zoek binnen het tabblad downloads/ Erfgoedrapporten Archeologie

  • Archimedesstraat/ Eureka terrein

In 2021 heeft op de ontwikkelingslocatie Eureka aan de Archimedesstraat uitgebreid archeologisch onderzoek plaatsgevonden. De verwachting was dat er resten van de Linie van de Vucht zouden worden gevonden en die werden inderdaad aangetroffen. Het betreft een zigzag lopende gracht en aarden wal die aan zijde waar eventuele aanvallers zouden verschijnen, voorzien was van honderden struikelkuilen.
De linie van de Vucht maakte onderdeel uit van de 18de eeuwse Zuiderwaterlinie.

  • Bachmanhof

- Na een proefsleuvenonderzoek in 2019 werd in 2021 tussen de Dreef, Esserstraat en de Haagsemarkt uitgebreid archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het betreft de nieuwe woningbouw locatie Bachmanhof.
In het zuidelijke deel werden weinig sporen aangetroffen. Het betreft een laag gelegen gebied dat doorsneden werd door de Kerkloop. In het noordelijke deel werden sporen aangetroffen uit de IJzertijd en uit de 13de tot de 18de eeuw.

  • Bouwerij Galder

Onze archeologen hebben in 2022 in de buurgemeente Alphen_Chaam, aan de Bouwerij in Galder, archeologisch onderzoek uitgevoerd. Daarbij kwamen middeleeuwse karresporen tevoorschijn en sporen uit de prehistorie, vermoedelijk uit de IJzertijd.

  • KMA oostelijke gracht.

Bij werkzaamheden aan de beschoeiing aan de KMA zijde van de gracht die het terrein scheidt van het Valkenberg werd in 2022 muurwerk gevonden in het grachttalud. Het betreft hier 16de eeuws muurwerk dat behoorde bij de oostelijke omwalling van het kasteel terrein. Deze werd tussen 1531 en 1535 aangelegd. In 2004 werd bij restauratie werkzaamheden aan deze muur al een groot gedeelte gedocumenteerd.
Tijdens de werkzaamheden aan de beschoeiing zijn er door de aannemer twee geweren uit de eerste helft van de 20ste eeuw gevonden.

  • Bavelselaan 131

Op een achterterrein aan de Bavelselaan 131, de voormalige werf van bouwbedrijf Segeren, zijn in 2021 sporen gevonden van het legerkamp Overakker. Dit legerkamp stamt uit de belegeringsperiode van Spinola (1624-1625) tijdens de Tachtigjarige oorlog. Gedurende het archeologisch onderzoek kwamen een waterputje, een afvalkuil en een greppel aan het licht. De greppel en de afvalkuil waren op basis van het vondstmateriaal te dateren in de 16e en 17e eeuw.

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Idee├źn?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven