Opgraving kasteelgracht oostzijde 2004

Archeologie
1530 tot heden
Br 45 04 7 Br 45 04 7

Zicht op de doorgang door de wal, feitelijk een waterpoortje

Br 45 04 3 Br 45 04 3

zuidelijke deel van de kademuur op een vroeg 19e eeuwse tekening. (coll. Rijksmuseum)

/

Tijdens de restauratie van de kademuur langs de kasteelgracht (aan de Valkenbergzijde) werd achter de originele kademuur zeer fors muurwerk ontdekt dat behoorde bij de zestiende eeuwse verdedigingswerken rond het kasteelterrein.

Br 45 04 topo
Br 45 04 1824
Het gevonden muurwerk met achterliggende steunberen op de huidige topografie en het kadastraal minuutplan van 1824

Verondersteld mag worden dat deze weermuur met achterliggende steunberen behoort bij de eerste fase van de uiterst moderne verdedigingswerken die op initiatief van Hendrik III zijn aangelegd. Uit documenten is bekend dat deze werkzaamheden bij het kasteelterrein zijn gestart. Aan de noordzijde van de blootgelegde muur werd in een nog aanwezige aarden wal aansluitend muurwerk in de vorm van een gewelf aangetroffen. Op de zgn. Mauritskaart uit 1610 (een nauwkeurige opmeting van het kasteelterrein) correspondeert dit gewelf met een (water-)doorgang door de walmuur en achterliggende aarden wal.

Br 45 04 5
Br 45 04 6
De weermuur ook wel parament genoemd nadat de moderne bakstenen ommuring is verwijderd. Rechts één van de achterliggende steunberen

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven