Verdedigingswerk uit de 18e eeuw gevonden

14-04-2021

Archeologisch onderzoek in het Liniekwartier heeft vorige week de Linie van Vucht blootgelegd. Op het voormalige Euretco terrein tussen de Christiaan Huygensstraat en de Archimedesstraat in Breda is op dit moment een archeologische opgraving gaande. Op het terrein zullen woningen gebouwd worden en daarmee zal de bodem worden geroerd, dus krijgen archeologen van de gemeente Breda nu enkele weken de tijd om de archeologische resten binnen het terrein in kaart te brengen. En tot nu toe blijkt dat zeker de moeite waard! Een deel van de Linie van de Vucht is ruim 300 jaar prachtig bewaard gebleven onder een dik pakket grond.

BR 599 21 overzicht rijen struikelkuilen
Zicht op enkele rijen struikelkuilen in de linie.

Zuiderfrontier

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) was Breda afwisselend in handen van de Spanjaarden en de opstandige Nederlanders, en werden de vestingwerken versterkt. Na de Tachtigjarige oorlog was de Bredase vesting verwaarloosd. Lodewijk XIV nam de Spaanse Nederlanden, het tegenwoordige België, in bezit. Zijn troepen bedreigden de Nederlandse grens. In opdracht van de Staten-Generaal legde ingenieur generaal Menno van Coehoorn het Zuiderfrontier aan, een verdedigingslinie van Bergen op Zoom tot Grave. Het was een aaneengesloten reeks van verdedigingswerken en inundatiegebieden en Breda maakte daar deel van uit. Maar er was een zwakke plek: tussen Breda en Geertruidenberg lag het land zo hoog, dat het onmogelijk onder water kon worden gezet. Hier werden onder leiding van Menno van Coehoorn extra verdedigingswerken gebouwd. Het frontier bestond (voor zover op het grondgebied van de huidige gemeente Breda) uit de Linie van de Munnickenhof, de reeds bestaande Spinolaschans en de nieuw aangelegde Linie van de Vucht die aansloot op de Vesting Breda.

Struikelkuilen

De vondst is bijzonder, omdat er buiten de vesting meestal slechts een extra wal en gracht werden aangelegd. De Linie van de Vucht bestaat uit een gracht met daarvoor een strook van zogenaamde struikelkuilen. De kuilen zijn op gelijke afstand van elkaar gegraven en liggen in rijen achter elkaar. Deze struikelkuilen zijn bedoeld om de doorgang van soldaten (te paard) te belemmeren, vandaar ook de naam. Deze boobytraps zijn ook elders in Nederland gevonden, maar nooit eerder in Breda. Tot nu toe zijn tientallen kuilen gedocumenteerd. Zodra alles in kaart is gebracht en beschreven zal op Erfgoedweb het eindresultaat te lezen zijn.


Linievd Vucht luchtfoto
Loop van de Linie van de Vucht geprojecteerd op een luchtfoto.
BR 599 21 kuilen en gracht 2
BR 599 21 coupe struikelkuil
Links zicht op een deel van de struikelkuilen met daarnaast (aan de rechterzijde) de gracht. Rechts één van de kuilen in doorsnede gezien (coupefoto).

In de media

BN De Stem kwam al een kijkje nemen op opgraving. Je leest en ziet het hier:

https://www.bndestem.nl/breda/...

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven