26 november 2020

ziek en gezond 2. Tentoonstelling in Stedelijk Museum Breda.

In de Collectie Breda zitten veel verhalen verborgen over ziekte en gezondheid. Corona is niet de eerste besmettelijke ziekte die de samenleving treft. Met de archivarissen, archeologen en conservatoren van de stad zoeken we een jaar lang naar bijzondere objecten en documenten. Ook het Amphia doet m... Lees meer

17 november 2020

17e eeuwse vestingmuur in Menno van Coehoornstraat

Bij rioleringswerkzaamheden in de Menno van Coehoornstraat zijn afgelopen week resten blootgelegd van een laat 17e eeuwse vestingmuur die deel uitmaakte van een zogenaamde contragarde, een verdedigingswerk binnen de vesting Breda en bedoeld om beschietingen op korte afstand van de bastions of raveli... Lees meer

6 november 2020

Het voormalige CSM terrein: van nattigheid naar zoetigheid

Het nieuws dat de Gemeente Breda en de Provincie het voormalige CSM terrein hebben gekocht nodigt uit tot enkele bespiegelingen over de vroegere geschiedenis van deze locatie. Voordat de voorlopers van de CSM zich op een nieuw industrieterrein vestigde heette dit gebied Abroek. Het was een moer... Lees meer

30 oktober 2020

Handmade in Breda

Ooit was de Baronesgarage de Tolbruggarage. Ooit stond op de plaats van de Tolbruggarage. de ABN bank, het voormalige huis van Van Mierlo en een grote tuin. En ooit was die tuin de stortplaats van een middeleeuwse pottenbakker. Maar dat was 700 jaar eerder. Bij archeologisch onderzoek voorafgaand aa... Lees meer

23 oktober 2020

Hoe zat dat nou ook alweer ? Een middeleeuwse muurtoren in het Valkenberg

Breda werd tot ca. 1536 omringd door een stadsmuur, deels op een aarden wal, met daar omheen een vestinggracht. Deze gracht sloot aan de westzijde van de stad aan op de Mark. Aan de noordzijde van de stad  liep de middeleeuwse stadsmuur tot in de jaren '30 van de zestiende eeuw dwars ... Lees meer

13 oktober 2020

Opnieuw archeologische vondsten bij Bavel Eikberg

Bij een archeologisch proefsleuven onderzoek op Eikberg aan de westkant van de Gilzeweg in Bavel zijn sporen van bewoning uit voornamelijk de 15de en 16de eeuw aangetroffen. Er zijn greppels, sloten, paalsporen, een waterkuil en een waterput gevonden. Lees meer

5 oktober 2020

Breda Toen kwam een kijkje nemen op het Archeologisch Depot.

De 14-jarige Joris uit Breda maakt samen met zijn moeder video's over de geschiedenis van Breda, die op hun YouTube-kanaal Breda Toen te zien zijn.  Zo kwamen ze ook op het Archeologische Depot terecht. Archeologe  Joeske Nollen geeft een rondleiding. Te zien Op het YouTube kanaal van Bred... Lees meer

23 september 2020

Brabant Remembers, 50 WO II foto's in Maczek Memorial Breda

Soldaten die tijdens hun opmars door Noord-Brabant een biertje  op een terras in Breda drinken tot een polonaise door de straten van Eindhoven na de bevrijding. 50 indrukwekkendste foto’s van de Tweede Wereldoorlog in Noord-Brabant zijn dit najaar te zien in Maczek Memorial Breda aan de Etten... Lees meer

22 september 2020

Open Monumentendagen Breda lanceert citygame

Vanwege corona bleven de monumenten die jaarlijks speciaal voor Open Monumentendagen opengaan, dit jaar gesloten. Om het publiek toch een uitdagend programma te kunnen bieden, lanceerde de organisatie een gratis citygame die het hele jaar gespeeld kan worden.  Lees meer

16 september 2020

Expositie over de Haagweg in Princenhaags Museum, "van Annakerk tot Voorstraat"

Een nieuwe tentoonstelling in het Princenhaags Museum aan de Haagweg 334 over de geschiedenis van en het leven langs de Haagweg. Lees meer

15 september 2020

Hoe zat dat nou ook alweer ? Het klooster Sint-Catharinadal

Het klooster Sint-Catharinadal, nu Holland Casino, was een vrouwenklooster dat behoorde aan de orde der Norbertijnen. Het klooster werd rond 1270 gesticht, niet in Breda maar in Wouw. In 1295 haalde de toenmalige heer van Breda, Raso van Gaveren, het klooster naar Breda. Niet zo gek wa... Lees meer

7 september 2020

Standaardwerk over beleg van Breda nu ook digitaal

Het standaardwerk van J. Rooze en C. Eimermann over het beleg van Breda in 1624-1625 uit 2004 is nu als download beschikbaar. Op basis van talloze historische kaarten en verslagen reconstrueerden zij de aard en ontwikkeling van belegering door Spinola en legden zij alle fysieke locaties vast.  Lees meer

27 augustus 2020

Een vergeten begraafplaats in de vesting Breda

In oktober en november van 2017 heeft op het braakliggende terrein aan de Anna van Burenstraat, vlakbij het station van Breda, archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Dit naar aanleiding van de herontwikkeling van het terrein. Hier wordt inmiddels druk gebouwd aan het Thes complex, waar appartemente... Lees meer

24 augustus 2020

Nieuwe archeologische vindplaatsenkaart beschikbaar

Er is een bijgewerkte archeologische vindplaatsenkaart beschikbaar. Meer dan 850 locaties in de gemeente Breda die archeologische informatie hebben opgeleverd. De kaart (12 MB) is hier te downloaden. Lees meer

21 augustus 2020

Archeologen zijn dol op afval

Tijdens de archeologische begeleiding van het Warmtenet tracé werd in de Hoornwerkstraat de gracht aangesneden die van oorsprong rond Lunet B lag. Dit 19e eeuwse verdedigingswerk werd aangelegd na de oorlog tegen België, want je wist maar nooit..... Het verdedigingswerk werd na de ontmanteling van... Lees meer

17 juli 2020

Nieuwe buurt, nieuwe straatnamen: Isabellastraat en Isabellakade

Voor de nieuw te bouwen woningen en commerciële ruimten tussen de Markendaalseweg en de opnieuw uit te graven Mark over het terrein van de voormalig Seeligkazerne moeten twee straatjes en twee kades aangelegd worden en van een naam voorzien worden. Brugnamen worden in een latere fase vastgeste... Lees meer

3 juli 2020

Historisch beekje de Zaanmark bij werkzaamheden Julianalaan in het zicht geweest

Bij de archeologische begeleiding van de rioolwerkzaamheden in de Julianalaan is kortstondig het beekje de Zaanmark in het zicht geweest.  De Zaanmark ontsprong op twee plaatsen in het Mastbos en liep door de polder Boeimeer. Voordat de wijk gebouwd werd was dit is zeer laag en drassig gebied.&... Lees meer

24 juni 2020

Breda ondersteboven (8) vestingmuren onder de Koepelgevangenis

Waar gegraven wordt komt de geschiedenis tevoorschijn. Soms gebeurt dat op bijzondere plaatsen en moeten archeologen onder bijzondere omstandigheden hun werk doen. In 1998 stuitte men bij de aanleg van een ondergrondse sportzaal in de Koepelgevangenis (officieel de penitentiaire inrichting Boschpo... Lees meer

18 juni 2020

Hoe zat dat nou ook alweer? Een half klooster in de Catharinastraat

In 1990 werden bij archeologisch onderzoek in het uitgebrande pand aan de Catharinastraat 87, bij toeval, twee spitsbogen aangetroffen in het gezamenlijke muurwerk van het aangrenzende Begijnhof . Al gauw werd duidelijke dat het om een venster ging en een doorgang. Na de sloop van het gebouw ... Lees meer

4 juni 2020

Middeleeuwse sporen aan de Lunetstraat

Bij de archeologische begeleiding van werkzaamheden ten behoeve van de stadsverwarming zijn, ter hoogte van de Lunetstraat tegenover het NAC-stadion, sporen aangetroffen uit de prehistorie en de late middeleeuwen. Er is een greppel aangetroffen die aan één zijde geflankeerd werd door twee para... Lees meer

Nieuwsbrief