25 november 2019

2 belangrijke archeologische rapporten te downloaden

Afgelopen week zijn er door de archeologen van de Gemeente Breda twee interessante archeologische rapporten afgerond. Het betreft hier onderzoek uit 2017 aan het Laagsteen op het bedrijventerrein Steenakker en op het terrein van de Seeligkazerne aan de zuidzijde van de Fellenoordstraat. Lees meer

15 november 2019

Vreemde zaken (3). Een houten schooltas ?

Bij de opgravingen in Bavel-Eikberg  werden in een laat 16e eeuwse waterput houtfragmenten gevonden  die vermoedelijk van een houten schooltas afkomstig zijn. Het gaat om een achterwand met een oog om de tas op te hangen en de bodem of een voorklep. Lees meer

4 november 2019

Archeologisch onderzoek Bavel-Eikberg gepubliceerd

Uitgebreid archeologisch onderzoek in het plangebied ‘Eikberg Gilzeweg’ in het buitengebied van Bavel heeft de archeologen van de gemeente Breda een schat aan informatie opgeleverd.  Vanaf vandaag is de complete rapportage met daarin alle resultaten hier te downloaden! Lees meer

1 november 2019

Een oude vondst met het halve verhaal

Afgelopen weken stond er ter determinatie een wat exotische kookpot in het Archeologisch Centrum. Dat het geen product uit Noordwest Europa betrof was wel duidelijk. De vorm week te sterk af van hier gebruikelijk was. Het werd dus al gauw als een pot met een mediterrane achtergrond benoemd. Lees meer

29 oktober 2019

Vreemde zaken (2): het kopglas

In eerste instantie dachten de archeologen een wat bijzonder gevormd medicijnpotje tussen hun vondsten te herkennen. Bij nader onderzoek bleek het iets heel anders te zijn.  Lees meer

18 oktober 2019

Vreemde zaken (1): een buikverwarmer

Archeologen vinden soms gebruiksvoorwerpen die niet zo eenvoudig geduid kunnen worden. Dat kan te maken hebben met een gebruiksfunctie die ouderwets of zelfs onbekend is. Maar het kan ook in de aard van het materiaal of de vormgeving zitten. Dat laatste geldt voor dit object: een 18e eeuwse buikverw... Lees meer

14 oktober 2019

De toekomst van Breda

Eloi Koreman, architectonisch vormgever, kunstenaar, ambachtsman en bewoner van de binnenstad geeft zijn toekomstvisie op de stad. Lees meer

10 oktober 2019

a.s. weekend de Nationale Archeologiedagen

In het Stedelijk Museum Breda is een tentoonstelling ingericht over Maria van Antwerpen. Met behulp van archeologische vondsten en bronnen uit het Stadsarchief wordt het haast ongelofelijke verhaal van Maria van Antwerpen verteld. Het verhaal van de Bredasche Heldinne - geboren en gestorven in Breda... Lees meer

3 oktober 2019

Cultuurintro Breda 2019, les in archeologie !

In september 2019 brengen Breda Actief en Nieuwe Veste voor het eerst samen een Sport- & Cultuurintro boekje uit voor kinderen op de basisschool. In dit boekje vind je allerlei toffe sportieve en culturele activiteiten. Van beachvolleybal en verschillende soorten dans tot wandklimmen, tekene... Lees meer

27 september 2019

Is dit de ware Jacob ?

Een voor Frankrijk zeer kenmerkend type pijp, is de zogenaamde 'Jacob' pijp. Een afbeelding van een bebaarde man met lange baard en tulband, met daarop in een tekstlint de tekst ' Je suis le Vrai Jacob' of variaties daarop. Lees meer

23 september 2019

Een molenberg in de Molenstraat

Over de windmolen waaraan de Molenstraat zijn naam aan ontleen is bijzonder weinig bekend. In 1331 is er een eerste vermelding in de rolrekeningen waarin de activiteiten en kosten van de bouw van de stadsmuur worden beschreven, Daar is sprake van (...) van der wintmolen te voren aen die veste (... Lees meer

6 september 2019

19de eeuwse Japanse sojasaus

In een afvalkuil achter een bouwlocatie aan de Haagsemarkt werd in het voorjaar een kleine hoeveelheid laat 19de eeuws serviesgoed aangetroffen. Een deel daarvan bestond uit borden van de Maastrichtse fabrikant Petrus Regout. Veel exotischer was de vondst van een Japans porseleinen sojakruikje met h... Lees meer

23 augustus 2019

Vuursteencollectie Ton Reijers naar Archeologisch Centrum

Afgelopen voorjaar is op 66 jarige leeftijd de amateurarcheoloog Ton Reijers overleden. Ton heeft in de jaren ’70 en ’80  in Breda en omliggende gemeenten  grote hoeveelheden vuurstenen werktuigen verzameld. Vaak samen met zijn leermeester, de in 2011 overleden amateurarcheoloog Bert M... Lees meer

9 augustus 2019

Mooi door lelijkheid

Soms worden er archeologische vondsten gedaan die qua decoratie en vorm op z'n zachts gezegd opvallend zijn. Neem deze theepot afkomstig uit een 18de eeuwse beerputvulling, opgegraven aan het begin van de Boschstraat. Rechts van het voormalige Oudemannenhuis werd In de 17de eeuw een rij huizen ... Lees meer

28 juni 2019

"Roaring twenties" in Princenhage

Tijdens archeologisch onderzoek aan de Haagsemarkt  werd op een niveau dat er nog geen archeologische sporen werden verwacht een kuil gevonden met resten van leren schoenen. Het ging om snippers leer, delen van hakken en enkele incomplete schoenen. Lees meer

21 juni 2019

Update: Archeologische vindplaatsenkaart geactualiseerd.

De locaties, vanaf de jaren '60, van 780 archeologische vindplaatsen in de Gemeente Breda , geactualiseerd tot en met mei 2019 Lees meer

11 juni 2019

Expeditie Zuiderwaterlinie via elf vestingsteden langs natuur, historie en cultuur

Van 19 t/m 29 juni is de oudste, langste en meest gebruikte waterlinie van Nederland het decor voor Expeditie Zuiderwaterlinie. Wandelingen voeren deelnemers langs de elf vestingsteden van de Zuiderwaterlinie, van Bergen op Zoom tot Grave. Onderweg worden zij getrakteerd op gezelligheid, een hapje... Lees meer

29 mei 2019

Nassaudag Breda 2019

Tijdens de Nassaudag op 10 juni (tweede Pinksterdag) viert Breda dat de Nassaus tussen 1403 en 1568 op het Kasteel van Breda verbleven. Tussen 11.00 en 17.00 uur is er een gevarieerd programma op locaties die verbonden zijn met de geschiedenis van de Nassaus: de Grote Kerk, het Kasteel van Breda, he... Lees meer

6 mei 2019

Breda onder water !

In de periode 1530 -1870 was het onder water zetten van laaggelegen gebieden rond de vesting Breda een onlosmakelijk onderdeel van de stadsverdediging. Deze gebieden waren volop aanwezig rond de stad en met de riviertjes de Mark en de Aa of Weerijs was er ook voldoende watertoevoer. Lees meer

Nieuwsbrief