Verfijn op:

Opgraving A. Klaassenstraat 2003/04
In verband met het bouwrijp maken van een nieuw bedrijventerrein ten n...
Archeologie
Opgraving HSL Westrik,1999-2000
In het kader van de aanleg van de Hogesnelheidslijn heeft in 1999 een ...
Archeologie
Opgraving Leursebaan /Greenery  2006
In het najaar van 2006 heeft er een vervolgonderzoek plaatsgevonden ...
Archeologie
Opgraving Leursebaan Greenery  2005
Naar aanleiding van de herontwikkeling van een aantal terreinen ...
Archeologie
Opgraving HSL Vinkenburg  2001-02
De opgravingslocatie "Vinkenburg" was gelegen ...
Archeologie
Opgraving Heilaarstraat 235 2008
Aan de westzijde van de Heilaarstraat zijn bij een proefopgraving...
Archeologie
Opgraving HSL leidingtracé 2000
De aanleiding voor dit archeologisch onderzoek was de aanleg ...
Archeologie
Opgraving Heilaarpark  2007/08
In de winter van 2007 heeft er in het plangebied ...
Archeologie
Leursebaan (buiten-gebied Princenhage)
Sommige straten buiten het oude centrum kunnen we aanduiden als oude ...
Gebieden
De Hogesnelheidslijn
Al in 1973 was door het kabinet Den Uyl gesproken over een Hoge Snelhe...
Bouwwerken
Autoweg E-10 naar Antwerpen
Op 17 januari 1972 openden koningin Juliana van Nederland en koning ...
Gebieden
Houten ploegschaar
Ploegen ging vroeger anders dan nu. De keerploeg, die de grond dus doo...
Voorwerpen