Terheijdenseweg (Hoge Vucht) en Nieuwe Bredasebaan (Hartel)

Gebieden
1820 tot heden
  • Een betonnen kilometeraanduiding uit het vroege autotijdperk langs de Terheijdenseweg, de vroegere Rijksweg naar de Moerdijk. Dit relict bestaat helaas niet meer. Foto: Simon Schonck. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)  

Sommige straten buiten het oude centrum kunnen we aanduiden als oude linten, middeleeuwse wegen, waarlangs in de loop van de negentiende en twintigste eeuw lintbebouwing is ontstaan. Een voorbeeld dat niet zo goed meer herkenbaar is, is de weg van Breda naar Terheijden. Oorspronkelijk liep deze weg kronkelend naar het noorden en bestond in elk geval al sinds het begin van de veertiende eeuw. Het oude tracé van deze weg bestaat nog gedeeltelijk als Oude Baan en als Hartelweg. Deze weg is in 1820-1821 vervangen door de Terheijdenseweg en de Nieuwe Bredasebaan, als onderdeel van de rijksweg of steenweg van Breda naar Moerdijk. Sinds de reconstructie enkele jaren geleden is de Terheijdenseweg een zeer brede asfaltweg.

Oude rijkswegen

De eigenschappen van de oude rijkswegen worden tegenwoordig weer sterker gewaardeerd, ook in Breda aangezien die stad is gelegen te midden van een ster van oude rijkswegen. Onder oude rijkswegen verstaan we de wegen die rond 1860, na de voltooiing van het netwerk van grote wegen, eigendom waren van het rijk. Deze wegen zijn meestal kaarsrecht en beplant met bomen. Langs de weg stonden mijlpalen. De Terheijdenseweg zag er na bijna 200 jaar echter niet meer zo uit. Om de oude rijkswegen herkenbaar te laten zijn als oude rijksweg worden ze tegenwoordig (deels) in oude staat hersteld. Ook van de Terheijdensweg zijn delen 'gereconstrueerd'. Even ten noorden van de noordelijke rondweg, de Nieuwe Kadijk, is ongeveer honderd meter van het fietspad aan de oostzijde van de Terheijdenseweg voorzien van een dubbele rij eikenbomen. Daarmee wordt het beeld van een oude rijksweg opgeroepen. Ten noorden van de Groenedijk is over een nog grotere lengte de oude rijksweg reconstrueerd.

Literatuur

Chr. Buiks, Toponiemen van Teteringen (z.p., 1990).
Buurtschap Traaise Hoek (Breda, 1990).
K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).
Gerard Otten, Pindorp, Een vergeten Bredaas industrieterrein onder Terheijden, in Engelbrecht van Nassau, jaargang 2008, nummer 4.
Gerard Otten, De straatnamen in de Hartel, gemeente Breda, in Engelbrecht van Nassau, jaargang 2009, nummer 1 en 2.
Gerard Otten, De Hartel, Een Terheijdense buurtschap in Breda (Terheijden, 2012).
Laurens Siebers en Gerard Otten, Nieuwe feiten omtrent Pindorp, in Engelbrecht van Nassau, jaargang 2009, nummer 1.
B.G.M. Strootman, Oude rijkswegen, ontstaan, oorspronkelijk en huidig beeld van de oude rijkswegen in Nederland (Utrecht, 1992).

Ook interessant

Straatnamen Hoge Vucht
Straatnamen Hoge Vucht 1500 tot heden
Voorheen behoorde de Vuchtpolder tot de gemeente Teteringen. Vóór 1795...
Gebieden
Straatnamen Hartel
Straatnamen Hartel 1500 tot heden
Bij de annexatie van 1997 zijn de gemeenten Prinsenbeek en Teteringen ...
Gebieden
Terheijdensebrug, 'Dorannt Bridge'
DeTerheijdenseweg is aangelegd in 1820-1821 als onderdeel van de rijks...
Personen
Tilburgseweg (Heusdenhout)
Breda ligt in het midden van een ster van oude rijkswegen die alle ...
Gebieden
Kanaaldijk en Hartelweg (Hartel)
De Kanaaldijk is de dijk aan de zuidzijde van het Markkanaal met ...
Gebieden
Hartelweg (Hartel)
Hartelweg (Hartel) 1200 tot heden
De Hartelweg is een zeer schilderachtige weg die de kern vormt van het...
Gebieden
Rijsbergseweg (Effen)
Rijsbergseweg (Effen) 1800 tot heden
Breda ligt in het midden van een ster van oude rijkswegen die alle kan...
Gebieden
Oosterhoutseweg (Teteringen)
De Oosterhoutseweg is aangelegd als onderdeel van de Grote Weg van Par...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief