Oude Baan (Krochten)

Gebieden
1250 tot heden
STR323 Oude Baan 19550282 STR323 Oude Baan 19550282

De boerderij de Warande aan de Oude Baan, afgebroken in 1955 voor de aanleg van het industrieterrein de Krochten. Foto: firma Schreurs (v/h Stutz). (Beeldcollectie Stadsarchief Breda id. 19550282)

De Oude Baan is een weg in het industrieterrein de Krochten. Misschien onverwacht, gezien de huidige loop, maar dit is een weg met een hele lange geschiedenis.

Doorgaande weg van Breda naar Terheijden

De Oude Baan was vóór de aanleg van de Terheijdenseweg in 1820-1821 de doorgaande weg van Breda naar Terheijden. Deze liep vanaf Breda door de Boschstraat, de niet meer bestaande Heistraat (later door de Korte Boschstraat en de Boschpoort), de Oude Terheijdenseweg, een klein stukje huidige Terheijdenseweg, de Oude Baan, een gedeeltelijk verdwenen gedeelte Oude Baan, de Oude Baan onder Teteringen (nu nog steeds een zandweg), de Hartelweg en de straat, genaamd de Bergen.

Naast de meest gebruikelijke naam Terheijdenseweg komen ook nog de namen Aarddijk en Vuchtdijk voor. De naam Aarddijk werd door de toponymist Chr. Buiks gevonden in diverse vermeldingen vanaf 1529. Deze naam komt nog voor in het pondboek van Teteringen van 1721. De Terheydensewegh ofte Vugtdijk komt voor in vestbrieven van 1711 en 1753. De Aard was het hoger gelegen gebied tegen Breda aan. Tussen de Aard en de Hartel vormde de weg inderdaad een dijk. Rond 1550 werd opgemerkt dat de Terheijdenseweg eens in de twee jaar in de winter onder water stond. Nog in de Franse Tijd, aan het begin van de negentiende eeuw, was de Terheijdenseweg in de winter dikwijls onbruikbaar.

Kronkelig

Het oude tracé van de Terheijdenseweg lijkt kronkelig, maar toch liep hij, gegeven de mogelijkheden van die tijd, zo recht mogelijk. Hij sprong als het ware van hoogte naar hoogte. De weg werd ook wel de Aarddijk of Vuchtdijk genoemd. Volgens Leenders liep de weg van Terheijden verder over Wagenberg richting Dordrecht.

Oude Baan

Nadat in 1820 de nieuwe Terheijdenseweg was aangelegd, kreeg de oude weg de naam Oude Baan. In 1841 komt deze weg ook voor onder de naam Oude Terheydenscheweg. Op de topografische kaart schaal 1:25.000, die laatst herzien is in 1905, staat de weg aangeduid als Oude Bredasche Weg.

Literatuur

Karel Leenders, ‘Straatnamen in de Hartel’, in Engelbrecht van Nassau, jaargang 2009, nummer 3.
Johan van der Made, ‘Straatnamen, Hartelweg’, in Rondom de Toren, Tweewekelijks informatieblad voor Langeweg, Terheijden en Wagenberg, 9 juli 1981, nummer 97.
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).
Gerard Otten, ‘De straatnamen in de Hartel, gemeente Breda’, in Engelbrecht van Nassau, jaargang 2009, nummer 1 en 2.
Gerard Otten, De Hartel, Een Terheijdense buurschap in Breda (Terheijden, 2012).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven