Pijpenbakker Samuel Broen

Archeologie
1600 tot 1700
  • opgraving pijpenoven aan de Molenstraat  

Bij opgravingen aan de Molenstraat werd een oven aangetroffen waarin stenen pijpen werden gebakken. Uitvoerig archiefonderzoek maakte duidelijk dat een zekere Samuel Broen (Brown) op dit perceel pijpen vervaardigde en deze merkte met de stempel SB. Klaarblijkelijk verhuurde hij zijn oven ook aan een aantal andere pijpenbakkers die hun pijpen met hun eigen monogram merkten. Deze Samuel Brown was oorspronkelijk een Engelse soldaat die zich in Breda gevestigd had. Engeland was dan ook de bakermat van de kleipijpen die daar vanaf het einde van de zestiende eeuw vervaardigd werden. Of de oven inpandig functioneerde is onduidelijk. In de archieven is er in deze tijd sprake van een hofstad, een onbebouwd terrein, of een terrein met bijvoorbeeld een afgebrand huis


Ook interessant

Molenstraat (Centrum)
Molenstraat (Centrum) 1275 tot heden
De Molenstraat is de smalle straat naar de Nieuwe Veste....
Gebieden
Opgraving Molenstraat 1991
Vanaf de zomer tot midden december 1991 vond er grootschalig archeolog...
Archeologie
Opgraving Molenstraat 16-20 1988
Tijdens een kleinschalige opgraving heeft de Archeologische Vereniging...
Archeologie
Voorwerpen
Architect Herman Hertzberger
De architect Herman Hertzberger studeerde aan ...
Personen
Bouwwerken
Woonbuurt aan de Molenstraat
Zelden kon in Breda op zo'n grootschalige manier stedelijke archeologi...
Archeologie

Locatie

Gerelateerd nieuws

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief