Opgraving Wolfslaardreef 2003

Archeologie
1568 tot 1648
1 / 6
 • TV opnames tijdens de vondst van een afvalkuil uit de Tachtigjarige Oorlog.  
 • 7
  papkommetje, 1e helft 17e eeuw.  
 • 7
  Vuurtestje, een bakje om gloeiende kooltjes in te bewaren. 1e helft 17e eeuw.  
 • 7
  Bordfragment met slibversiering o.a. een gestileerde tulp (rechts).  
 • 7
  IJzeren boei. Hier mee kon bijvoorbeeld een koe aan z'n poot vastgelegd worden. 1e helft 17e eeuw.  
 • 7
  Het onderzoeksgebied op de topografische kaart van 1870.  

De aanleiding voor het onderzoek op de Grote Akker, gelegen tussen het park Wolfslaar en de wijk Mariaveld, was niet alledaags. Op luchtfoto's was in de graanakker een reeks van sporen zichtbaar die er op zouden kunnen wijzen dat er zich in de ondergrond archeologische resten zouden kunnen bevinden. Dit in combinatie met de aanleg van zgn. "plas-draszones" langs de akker maakte archeologisch onderzoek noodzakelijk met als prettige bijkomstigheid dat de bizarre sporen hoger op de akker ook onderzocht konden worden.

BR-77-03_topo.jpg BR-77-03_06_1824_low.jpg
Het onderzoeksterrein op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824.

Het vooronderzoek

Voorafgaand aan de proefsleuf zouden op de akker zgn. weerstandsmetingen worden uitgevoerd. Immers, de groeiwijze van het graan zou kunnen worden beïnvloed door een verstoorde waterhuishouding ten gevolge van greppels of funderingen in de ondergrond. Door puntsgewijs de grondweerstand te meten kunnen zulke structuren opgespoord worden. Daarnaast werd de akker afgelopen en werden alle oppervlaktevondsten verzameld. Door het eeuwenlange ploegen konden archeologische vondsten boven in de akker zijn terechtgekomen. In de zomer van 2003 startte het project maar al met al was het resultaat van het vooronderzoek negatief. De weerstandsmeting gaf geen structuren te zien en de verzamelde vondsten van de akker waren vrij recent. Ook de proefsleuf over de akker en over het gebied waar de sporen in het graan waren gezien leverde geen archeologische sporen op. Daarmee is het raadsel van de Grote Akker onopgelost gebleven.

BR-77-03_2.jpg BR-77-03_3.jpg
Opnames bij de vondst van aardewerk uit het legerkampje. Rechts de  "lege"proefsleuf over de Grote Akker. Op de voorgrond de lage zone  aan de zijde van de Valentijnlaan

Het onderzoek aan de noordrand van de akker

Op de plaats van de beoogde "plas-draszones" bleek een lage en vochtige zone te liggen waar tot onze verrassing sporen zichtbaar werden van een legerkampje uit de Tachtigjarige Oorlog. Juist ten zuidwesten van de Grote Akker was een enorm legerkamp gelegen uit de belegering van 1624. Dit kamp lag dus buiten de gedachte zone. De uitbreiding van de ecologische zone aan de noordwestzijde van de Grote Akker leverde geen verdere informatie op. Het onderzoek op de Grote Akker is opgenomen voor de televisieserie "Spoorzoekers" van Omroep Brabant en in 2004 uitgezonden.

Ook interessant

Linie 1624-1625
Linie 1624-1625 1624 tot 1625
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) ging het om het bezit van ...
Gebeurtenissen
Wolfslaardreef (Ginneken)
Wolfslaardreef (Ginneken) 1694 tot heden
De huidige Wolfslaardreef komt voor het eerst voor op een kaart van he...
Gebieden
Landhuis Wolfslaar
Landhuis Wolfslaar 1862 tot heden
Het landgoed Wolfslaar is voortgekomen uit een boerderij met herenkame...
Bouwwerken
Spinola neemt Breda in
Het Twaalfjarig Bestand was nauwelijks ten einde (1621) of de Spanjaar...
Gebeurtenissen

Locatie

Gerelateerd nieuws

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Downloads

Nieuwsbrief