Opgraving Wolfslaardreef 2003

Archeologie
1568 tot 1648
Br 77 03 1 Br 77 03 1

TV opnames tijdens de vondst van een afvalkuil uit de Tachtigjarige Oorlog.

Br 77 03 aw 1 18 4 1485a Br 77 03 aw 1 18 4 1485a

papkommetje, 1e helft 17e eeuw.

Br 77 03 aw 1 18 4 1391a Br 77 03 aw 1 18 4 1391a

Vuurtestje, een bakje om gloeiende kooltjes in te bewaren. 1e helft 17e eeuw.

Br 77 03 aw 2 68 12 1486 Br 77 03 aw 2 68 12 1486

Bordfragment met slibversiering o.a. een gestileerde tulp (rechts).

Br 77 03 mt 2 41 4 1676c Br 77 03 mt 2 41 4 1676c

IJzeren boei. Hier mee kon bijvoorbeeld een koe aan z'n poot vastgelegd worden. 1e helft 17e eeuw.

Br 77 03 1870 low Br 77 03 1870 low

Het onderzoeksgebied op de topografische kaart van 1870.

/

De aanleiding voor het onderzoek op de Grote Akker, gelegen tussen het park Wolfslaar en de wijk Mariaveld, was niet alledaags. Op luchtfoto's was in de graanakker een reeks van sporen zichtbaar die er op zouden kunnen wijzen dat er zich in de ondergrond archeologische resten zouden kunnen bevinden. Dit in combinatie met de aanleg van zgn. "plas-draszones" langs de akker maakte archeologisch onderzoek noodzakelijk met als prettige bijkomstigheid dat de bizarre sporen hoger op de akker ook onderzocht konden worden.

Br 77 03 topo
Br 77 03 06 1824 low
Het onderzoeksterrein op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824.

Het vooronderzoek

Voorafgaand aan de proefsleuf zouden op de akker zgn. weerstandsmetingen worden uitgevoerd. Immers, de groeiwijze van het graan zou kunnen worden beïnvloed door een verstoorde waterhuishouding ten gevolge van greppels of funderingen in de ondergrond. Door puntsgewijs de grondweerstand te meten kunnen zulke structuren opgespoord worden. Daarnaast werd de akker afgelopen en werden alle oppervlaktevondsten verzameld. Door het eeuwenlange ploegen konden archeologische vondsten boven in de akker zijn terechtgekomen. In de zomer van 2003 startte het project maar al met al was het resultaat van het vooronderzoek negatief. De weerstandsmeting gaf geen structuren te zien en de verzamelde vondsten van de akker waren vrij recent. Ook de proefsleuf over de akker en over het gebied waar de sporen in het graan waren gezien leverde geen archeologische sporen op. Daarmee is het raadsel van de Grote Akker onopgelost gebleven.

Br 77 03 2
Br 77 03 3
Opnames bij de vondst van aardewerk uit het legerkampje. Rechts de "lege"proefsleuf over de Grote Akker. Op de voorgrond de lage zone aan de zijde van de Valentijnlaan

Het onderzoek aan de noordrand van de akker

Op de plaats van de beoogde "plas-draszones" bleek een lage en vochtige zone te liggen waar tot onze verrassing sporen zichtbaar werden van een legerkampje uit de Tachtigjarige Oorlog. Juist ten zuidwesten van de Grote Akker was een enorm legerkamp gelegen uit de belegering van 1624. Dit kamp lag dus buiten de gedachte zone. De uitbreiding van de ecologische zone aan de noordwestzijde van de Grote Akker leverde geen verdere informatie op. Het onderzoek op de Grote Akker is opgenomen voor de televisieserie "Spoorzoekers" van Omroep Brabant en in 2004 uitgezonden.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven