Meer sporen aangetroffen van het legerkamp Overakker uit de Tachtigjarige Oorlog.

22-07-2021

Op een achterterrein aan de Bavelselaan 131, de voormalige werf van bouwbedrijf Segeren. zijn sporen gevonden van het legerkamp Overakker. Dit legerkamp stamt uit de belegeringsperiode van Spinola (1624-1625) tijdens de Tachtigjarige oorlog. Gedurende het archeologisch onderzoek kwamen een waterputje, een afvalkuil en een greppel aan het licht. De greppel en de afvalkuil waren op basis van het vondstmateriaal te dateren in de 16e en 17e eeuw.

BR 625 21 1 low
De archeologische sporen op het achterterrein worden zorgvuldig ingemeten.

Afvalkuil en greppel

In de afvalkuil zijn fragmenten maalsteen, aardewerk en dakpannen gevonden. In de greppel zat veel metaal en aardewerk (16e - 17e eeuw). Het metaal bestond uit flinke klompen roest waardoor het niet duidelijk was om wat voor voorwerpen het gaat. Binnenkort worden er röntgenfoto’s gemaakt die mogelijk de voorwerpen die erin zitten onthullen.

BR 625 21 2 low
Eén van de metalen voorwerpen wordt uit de greppel gehaald.

Het waterputje was ondiep en er was geen duidelijke bekisting aanwezig. Er zijn wel wat vermolmde houten planken aangetroffen, mogelijk duigen van een ton of een planken structuur. In het waterputje is steengoed en grijs gedraaid aardewerk (15e - 16e eeuw) gevonden

BR 625 21 3 low
Het waterputje wordt laag voor laag afgeschaafd op zoek naar vondsten.

Tijdens archeologisch onderzoek direct ten oosten van het plangebied, aan de Bavelselaan 141-143, zijn onder meer twee tonwaterputten aangetroffen die ,mogelijk beide maar vrijwel zeker één, zijn gegraven tijdens de belegering van Breda tijdens de Tachtigjarige oorlog.

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven