Opgraving NAC stadion / Emerakker 1995

Archeologie
-1000 tot 1450
1 / 7
 •  
 • 9
  Het bergen van één van de vier (holle) boomstamdelen van de Merovingische waterput  
 • 9
  Een tweede Merovingische waterput die ca. 100 meter ten westen van het opgravingsterrein (=zuidwestzijde stadion) werd aangetroffen tijdens de aanleg van een gasleiding  
 • 9
  Merovingische potscherf met een zelden voorkomende radstempelversiering  
 • 9
  Gaffelvormige tak, misschien gebruikt als puthaak  
 • 9
  Beursbeugeltje messing. Vermoedelijk op de akker terechtgekomen met stadsvuil dat als mest op de akker werd aanbracht  
 • 9
  Hoefijzer, recent  

Het archeologisch onderzoek op de (inmiddels in onbruik geraakte naam) Emerakker, markeerden de start van het grootschalige onderzoek dat tussen 1995 en 2002 heeft plaatsgevonden op de bedrijventerreinen tussen het huidige NAC stadion en de A16. Het eerste onderzoek vond plaats voorafgaand aan de bouw van het stadion waarbij er met name rond het stadion en parkeerplaats intensief is gegraven. Dit gebeurde in verschillende campagnes, afhankelijk van de beschikbaarheid van de gronden. Opmerkelijk is dat er op de plaats van het grasveld in het stadion niet opgegraven is. Achteraf is niet meer na te gaan hoe dat proces is verlopen.

BR-53-95_topo_low.jpg BR-53-95_1870_low.jpg
Het archeologisch onderzoek op de voormalige Emerakker op de huidige topografie en op de topografische kaart van 1869. In grijs het aansluitende onderzoek op de Huifakker (nu bedrijventerrein Steenakker)

Prehistorie en Romeinse Tijd

De Emerakker is een hoog gelegen dekzandrug, aan de westzijde begrensd door het voormalig beekdal van de Weteringloop en aan de oostzijde langzaam aflopend naar de Mark. De vroegste bewoning die werd aangetroffen stamde uit de late Bronstijd tot de midden IJzertijd. Het betreft hier verspreide sporen in de vorm van bijgebouwen, waterputten en enkele graven. Uit de periode late IJzertijd/Romeinse tijd stamde een complete huisplattegrond en reeks van bijgebouwen.

BR-53-95_3.jpg  BR-53-95_6.jpg
Links de uitgegraven paalsporen van een bijgebouwtje uit de late Bronstijd / vroege IJzertijd. Rechts een grafmonument uit de late IJzertijd / Romeinse Tijd

Vroege en Late Middeleeuwen

De eerste vroeg-middeleeuwse sporen stammen uit de tweede helft van de 5e eeuw en lopen door tot in de 7e eeuw. Vermoedelijk werd hier een nederzetting aangesneden (erfsporen in de vorm van kuilen en greppels) waarbij er jammer genoeg geen resten van een woonhuis zijn aangetroffen. Het spectaculairst was de vondst van een grote Merovingische boomstamwaterput  met opvallend veel botanische resten waaronder een tak van een druif! Het onderzoek heeft ook nog een aantal sporen uit de late middeleeuwen opgeleverd waaronder karresporen, greppels en niet nader te identificeren gebouwresten. In de greppels werden opvallend veel aardewerkscherven uit de 14e en 15e eeuw gevonden.

BR-53-95_5.jpg BR-53-95_HT-3618-0043.jpg
Het zorgvuldig blootleggen van de Merovingische boomstamwaterput. Rechts het uiteindelijke resultaat na conservering.

In de jaren daarna heeft er nog regelmatig archeologisch onderzoek plaatsgevonden in de directe omgeving onder meer bij de ontwikkeling van het Stada winkelcomplex.

Ook interessant

Opgraving Markenhage College 2014
Gedurende de kerstvakantie 2014 hebben archeologen van de gemeente Bre...
Archeologie
Opgraving Rath Verleghstraat 5 2013
Archeologen van de Gemeente Breda hebben op 29 augustus tot en met 4 s...
Archeologie
Buurstede-Heike (gehucht)
Het gehucht Buurstede lag nabij de herbergen Kwakkelhut en De Grenadie...
Gebieden
Opgravingen Rat Verleghstraat nz. 2010/11
Voorafgaand aan de bouw van het winkelcentrum Stada Stores, op het ter...
Archeologie
Opgraving Rat Verleghstraat zz. 2010
In het najaar van 2010 werd tussen de Rat Verlegstraat en het spoorbaa...
Archeologie
NAC-stadion
In 1993 werd gestart met plannen voor de renovatie van het NAC-stadion...
Bouwwerken
Lege-land-mythe ontkracht
In 1995 startte een archeologisch onderzoek op het toekomstige bedrijv...
Archeologie
Karolingische boomstamput
Al vanaf de bronstijd werden uitgeholde boomstammen ingegraven als wat...
Bouwwerken

Locatie

Gerelateerd nieuws

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Downloads

Nieuwsbrief