Opgraving NAC stadion / Emerakker 1995

Archeologie
-1000 tot 1450
BR 53 95 3 BR 53 95 3
BR 53 95 1 BR 53 95 1

Het bergen van één van de vier (holle) boomstamdelen van de Merovingische waterput

BR 53 95 2 BR 53 95 2

Een tweede Merovingische waterput die ca. 100 meter ten westen van het opgravingsterrein (=zuidwestzijde stadion) werd aangetroffen tijdens de aanleg van een gasleiding

BR 53 95 AW 3289 0689a BR 53 95 AW 3289 0689a

Merovingische potscherf met een zelden voorkomende radstempelversiering

BR 53 95 HT 3401 0027 BR 53 95 HT 3401 0027

Gaffelvormige tak, misschien gebruikt als puthaak

BR 53 95 MT 3446 1183 BR 53 95 MT 3446 1183

Beursbeugeltje messing. Vermoedelijk op de akker terechtgekomen met stadsvuil dat als mest op de akker werd aanbracht

BR 53 95 MT 3000 4088a BR 53 95 MT 3000 4088a

Hoefijzer, recent

/

De opgravingen op de (inmiddels in onbruik geraakte naam) Emerakker vonden in 1995 plaats op de locatie waar het Rat Verlegh stadion zou worden gebouwd. De thuisbasis van NAC.

BR 53 95 topo low
BR 53 95 1870 low
Het archeologisch onderzoek op de voormalige Emerakker op de huidige topografie en op de topografische kaart van 1869. In grijs het aansluitende onderzoek op de Huifakker (nu bedrijventerrein Steenakker)

Prehistorie en Romeinse Tijd

De Emerakker is een hoog gelegen dekzandrug, aan de westzijde begrensd door het voormalig beekdal van de Weteringloop en aan de oostzijde langzaam aflopend naar de Mark. De vroegste bewoning die werd aangetroffen stamde uit de late Bronstijd tot de midden IJzertijd. Het betreft hier verspreide sporen in de vorm van bijgebouwen, waterputten en enkele graven. Uit de periode late IJzertijd/Romeinse tijd stamde een complete huisplattegrond en reeks van bijgebouwen.

BR 53 95 3
BR 53 95 6
Links de uitgegraven paalsporen van een bijgebouwtje uit de late Bronstijd / vroege IJzertijd. Rechts een grafmonument uit de late IJzertijd / Romeinse Tijd

Vroege en Late Middeleeuwen

De eerste vroeg-middeleeuwse sporen stammen uit de tweede helft van de 5e eeuw en lopen door tot in de 7e eeuw. Vermoedelijk werd hier een nederzetting aangesneden (erfsporen in de vorm van kuilen en greppels) waarbij er jammer genoeg geen resten van een woonhuis zijn aangetroffen. Het spectaculairst was de vondst van een grote Merovingische boomstamwaterput met opvallend veel botanische resten waaronder een tak van een druif! Het onderzoek heeft ook nog een aantal sporen uit de late middeleeuwen opgeleverd waaronder karresporen, greppels en niet nader te identificeren gebouwresten. In de greppels werden opvallend veel aardewerkscherven uit de 14e en 15e eeuw gevonden.

BR 53 95 5
BR 53 95 HT 3618 0043
Het zorgvuldig blootleggen van de Merovingische boomstamwaterput. Rechts het uiteindelijke resultaat na conservering.

KR086 1995 09 29 De Stem Belangrijke archeologische vondsten in BredaIn de jaren daarna heeft er nog regelmatig archeologisch onderzoek plaatsgevonden in de directe omgeving onder meer bij de ontwikkeling van het Stada winkelcomplex.

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven