Opgraving NAC stadion / Emerakker 1995

Archeologie
-1000 tot 1450
BR 53 95 3 BR 53 95 3
/
De opgravingen op de (inmiddels in onbruik geraakte naam) Emerakker
BR 53 95 topo low
BR 53 95 1870 low
Het archeologisch onderzoek op de voormalige Emerakker op de huidige topografie en op de topografische kaart van 1869. In grijs het aansluitende onderzoek op de Huifakker (nu bedrijventerrein Steenakker)

Prehistorie en Romeinse Tijd

De Emerakker is een hoog gelegen dekzandrug, aan de westzijde begrensd door het voormalig beekdal van de Weteringloop en aan de oostzijde langzaam aflopend naar de Mark. De vroegste bewoning die werd aangetroffen stamde uit de late Bronstijd tot de midden IJzertijd. Het betreft hier verspreide sporen in de vorm van bijgebouwen, waterputten en enkele graven. Uit de periode late IJzertijd/Romeinse tijd stamde een complete huisplattegrond en reeks van bijgebouwen.

BR 53 95 3

BR 53 95 6
Links de uitgegraven paalsporen van een bijgebouwtje uit de late Bronstijd / vroege IJzertijd. Rechts een grafmonument uit de late IJzertijd / Romeinse Tijd

Vroege en Late Middeleeuwen

De eerste vroeg-middeleeuwse sporen stammen uit de tweede helft van de 5e eeuw en lopen door tot in de 7e eeuw. Vermoedelijk werd hier een nederzetting aangesneden (erfsporen in de vorm van kuilen en greppels) waarbij er jammer genoeg geen resten van een woonhuis zijn aangetroffen. Het spectaculairst was de vondst van een grote Merovingische boomstamwaterput met opvallend veel botanische resten waaronder een tak van een druif! Het onderzoek heeft ook nog een aantal sporen uit de late middeleeuwen opgeleverd waaronder karresporen, greppels en niet nader te identificeren gebouwresten. In de greppels werden opvallend veel aardewerkscherven uit de 14e en 15e eeuw gevonden.

BR 53 95 5
BR 53 95 HT 3618 0043
Het zorgvuldig blootleggen van de Merovingische boomstamwaterput. Rechts het uiteindelijke resultaat na conservering.

In de jaren daarna heeft er nog regelmatig archeologisch onderzoek plaatsgevonden in de directe omgeving onder meer bij de ontwikkeling van het Stada winkelcomplex.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven