Opgraving Nieuwstraat 21-29 2008

Archeologie
1350 tot 1900
  •  

Het proefsleuvenonderzoek (zomer 2008) achter de de hofhuizen Waalwijk, Bruheze en Assendelft (achter het nieuwe wooncomplex Marquant) heeft enkele onverwachte resultaten opgeleverd.

BR-66-08_topo.jpg BR-66-08_1824.jpg
De werkputten op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek

Hofhuizen

De verwachting dat er beerputten en afvalkuilen, gerelateerd aan de hofhuizen, zouden worden aangetroffen, kon niet worden ingelost. Verder was een deel van het plangebied gesaneerd i.v.m de aanwezigheid van een olietank. Wel werd er laatmiddeleeuws muurwerk aangetroffen van bebouwing uit de vroegste fase van de beide hofhuizen. Daaronder oudere achtergevels van Bruheze en Waalwijk, een kelder behorende bij Waalwijk en de "tuinmuur" tussen Bruheze en Assendelft.

BR-66-08_4.jpg BR-66-08_2.jpg
Links een 17e eeuwse beerput, helaas met weinig vondstmateriaal, vermoedelijk in de jaren '50 van de vorige eeuw geruimd. Rechts een paardengraf, datering 1350-1500.

In de ondergrond werd een kreekje aangetroffen met een grote hoeveelheid ijzertijdaardewerk. Stuifmeelonderzoek wees echter uit dat de vulling van deze kreek ouder was: de vulling bevatte pollen uit de periode 5000-3000 v. Chr zonder aanwijzingen voor menselijke bewoning. Vermoedelijk zijn de (jongere) scherven diep in de modder weggezakt en in oudere lagen terechtgekomen.

Klooster en Liefdesgesticht

In de 19e eeuw werd huis Assendelft in gebruik genomen door de zusters Franciscanessen, deels als "liefdesgesticht" deels als klooster. Een Delfts blauw wijwaterbakje dat werd opgegraven is ongetwijfeld een relict uit deze periode.

BR-66-08_3.jpg BR-66-08_5.JPG
Een laatmiddeleeuwse tuinmuur tussen Huis Bruheze en Huis Waelwijk. Rechts  de binnenplaats van het voormalige klooster met een opgegraven binnenmuur van het verdwenen Huis Neervenne

Het gehele onderzoek, in combinatie met het bouwhistorisch onderzoek heeft waardevolle resultaten opgeleverd met betrekking tot de ontstaansgeschiedenis van de Waterstraat en Nieuwstraat. Historisch gezien een belangwekkend gebied waar vóór de 16e eeuw vermoedelijk belangrijke economische activiteit plaatsvond.

Ook interessant

Nieuwstraat (Centrum)
Nieuwstraat (Centrum) 1493 tot heden
Een straat die de Nieuwstraat heet is meestal een van de oudste strate...
Gebieden
Jan de Bastaard van Nassau
Jan van Nassau was de zoon van graaf Jan IV en juffrouw van Loemel (Va...
Personen
Opgraving Markendaalseweg  2004-05
Tijdens een archeologische begeleiding aan de Markendaalseweg zijn ...
Archeologie
Opgraving Markendaalseweg / Marquant 2004
In de zomer van 2004 heeft onderzoeksbureau BAAC in de westelijke hoek...
Archeologie
Opgraving Markendaalseweg / Florijncollege  2000
In de maanden januari en februari 2000 werd archeologisch onderzoek ...
Archeologie
Waarneming Nieuwstraat riolering (1) 1994
Tijdens waarnemingen in het kader van het "rioleringsproject"...
Archeologie
Waarneming Nieuwstraat riolering (2) 1994
Tijdens waarnemingen in een kabelsleuf aan de zijde van het voormalig ...
Archeologie
Klooster en kapel aan de Nieuwstraat
In 1849 kochten zusters franciscanessen de voormalige hofhuizen Assend...
Bouwwerken
Adellijke woningen
Adellijke woningen 1350 tot heden
De komst van de Nassaus trok weer adel en andere lokale potentaatjes ...
Bouwwerken

Locatie

Gerelateerd nieuws

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Downloads

Nieuwsbrief