Lovensdijk (gehucht)

Gebieden
1350 tot 1963
  • Eén van de boerderijen die in 1958 nog aan de Lovensdijkstraat stond. Op de achtergrond de HTS St.Vergilius. (foto: Firma Schreurs vh.Firma Stutz, coll. Stadsarchief Breda, id.19580048)  

Het gehucht Lovensdijk bestond uit een groepje boerderijen op een hogere akker aan de gelijknamige weg. Het lag ten noordoosten van de huidige kruising De La Reyweg / Lovensdijkstraat / Hogeschoollaan. Tot 1963 liep de Lovensdijk(-straat) door tot aan de Heusdenhoutseweg maar werd daarna afgesneden door de Claudius Prinsenlaan. Voordat Breda in de periode 1531-1536 z'n nieuwe omwalling kreeg was de Lovensdijk nog veel langer. Hij liep toen door naar de Akkerstraat.  

CHI_28_031_Lovensdijk_1870_low.jpg CHI_28_031_Lovensdijk_lufo_low.jpg
Het gehucht Molengracht geprojecteerd op de topografische kaart van 1870 en op een actuele luchtfoto. Let op deze foto op de bomenrij boven het Avans complex; een relict van de oude loop van de Lovensdijkstraat.
De Lovensdijk was een van de vijf gehuchten onder de "bijvang" of "vrijheid" van de stad. Dat betekende dat deze  gehuchten in de middeleeuwen niet binnen het grondgebied maar wel in het rechtsgebied van de stad Breda vielen. De bewoners van het gehucht waren de zogenaamde  buitenpoorters.

Naamgeving

De naam Lovensdijk zou volgens Christ Buiks afgeleid kunnen zijn van Lovensdonk dat voor het eerst in 1364 genoemd wordt. Lovensdijk wordt pas is 1556 vermeldt als "gebuerwech", een straat die door de "gebueren" werd onderhouden, en dus geen doorgaande weg (meer) was.
Nadat het gehucht ook als Lovensdijk werd aangeduid veranderde de straatnaam in Lovensdijkstraat.
Oorspronkelijk zal de Lovensdijk de naam van een wat hoger dan de omgeving gelegen weg zijn.  Buiks gaat er vanuit dat "Loven" van oorsprong een waternaam is. Met de naastgelegen lage gronden én het beekje de Rulle is een "dijk" achtervoegsel dan niet geheel ongebruikelijk.

In de loop van de twintigste eeuw is het gehucht verdwenen door de stedelijke ontwikkeling en is zelfs de naam niet meer als buurtnaam in gebruik.

Ook interessant

Begeleiding Heerbaan Pushterrein 2013
In het kader van de aanleg van een nieuw hockeyveld op het terrein van...
Archeologie
Heusdenhout (gehucht)
Heusdenhout (gehucht) 1300 tot 1969
Heusdenhout is een oud gehucht waarin het centrum, de kapel uit 1518, ...
Gebieden
Straatnamen Zandberg en Sportpark
De gehuchten Zandberg, Molengracht, Lovensdijk, Teteringsedijk en Terh...
Gebieden
Molengracht JEKA terrein 2009
In het voorjaar van 2009 heeft er een proefsleuvenonderzoek plaatsgevo...
Archeologie
Claudius Prinsenlaan (Brabantpark)
Sommige, royaal in het groen aangelegde wegen in Breda kunnen we ...
Gebieden
Trip van Zoutlandkazerne
Trip van Zoutlandkazerne 1912 tot 1913
Vanaf 1906 was de vestiging van een cavaleriekazerne in Breda een bela...
Bouwwerken

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Downloads