Molengracht JEKA terrein 2009

Archeologie
-13000 tot -1400
BR 222 09 1 BR 222 09 1

In het voorjaar van 2009 heeft er een proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden op het voormalige voetbalcomplex van v.v. JEKA aan de Molengracht. Er zijn 15 werkputten aangelegd met totaal oppervlakte van ca. 3800m2. De bovenlaag van het terrein bestond uit opgebrachte grond en was tot op grote diepte verstoord door een groot netwerk van drainagebuizen. Veel sporen die aangetroffen werden waren van recente of natuurlijke oorsprong.

BR 222 09 1824 low
BR 222 09 topo low
De werkputten op het voormalige JEKA terrein geprojecteerd op het kadastraal minuutplan van 1824 en de topografische kaart van enkele jaren geleden. Door de nieuwbouw van het Ignatius ziekenhuis is het wegenpatroon inmiddels sterk gewijzigd.

Het onderzoeksgebied lag tussen de hoger gelegen Bredase Akker en IJpelaarse Akker. Volgens Karel Leenders zou in het betreffende gebied het oude beekdal van de Rulle moeten liggen. Het was wel een laag gelegen gebied maar een echt beekdal werd echter niet aangetroffen. Wel werd er ter hoogte van het veronderstelde beekdal een poel of ven gevonden met een dikke veenlaag en een doorsnede ca. 15 meter. Misschien dat vanuit dit natte gebiedje een kunstmatige (?) waterloop richting Mark stroomde. Van deze veenlaag zijn monsters genomen voor C14 datering. De toplaag van het veen dateerde rond 1500-1400 v C. De diepst gelegen laag was aanzienlijk ouder namelijk 13.000 - 14.000 v C !

BR 222 09 5
BR 222 09 4
Links een doorsnede door het vennetje met de kenmerkende veenlagen. Rechts ijzeroer aan de top van het dekzand, een gevolg van wisselende maar wel hoge grondwaterstanden.


Slechts in de noordwesthoek van het plangebied waren er aanwijzingen voor een lager gelegen en vochtiger terrein. Dit kwam tot uiting in de aanwezigheid van een dikke (ijzer-) oerbank. Die slechte waterdoorlaatbaarheid ter plekke was bij JEKA goed bekend. Het was het voetbalveld dat als eerste werd afgekeurd bij slecht weer.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven