Begeleiding Heerbaan Pushterrein 2013

Archeologie
1200 tot 1300
BR 359 13 4 BR 359 13 4

De zoektocht naar archeologische sporen nadat het kunstgras en de onderliggende grondlaag van het hockeyveld was verwijderd

In het kader van de aanleg van een nieuw hockeyveld op het terrein van Hockeyvereniging Push aan de Heerbaan is in juni 2013 een archeologisch noodonderzoek uitgevoerd.

BR 359 13 1824 low
BR 359 13 topo low
Het onderzoeksterrein geprojecteerd op het kadastraal minuutplan van 1824 en op de huidige topografie.

Landschap en bewoning

De terreinen van Push liggen midden op het oude akkercomplex, de IJpelaarse Akker, dat zich op een hoge dekzandrug bevindt. Mogelijk betreffen de aangetroffen sporen aanwijzingen voor middeleeuwse bewoning bij of op een eigen akker, vóór dat de bewoning zich naar de randen van de grote akkercomplexen verplaatste. Deze trek naar de rand is een algemeen verschijnsel in de 14de eeuw. Nieuwe landbouwtechnieken maakten het mogelijk om grote aaneengesloten gebieden te beakkeren.
De aanwezigheid van een hoeve in de directe omgeving van het onderzoeksterrein (zie minuutplan) sluit echter niet uit dat we hier met eeuwenoude bewoning op eenzelfde locatie te maken hebben.
Door de aard van het noodonderzoek was het niet mogelijk de aansluiting van de sporen in het westelijke deel van het onderzoeksgebied te onderzoeken. Daardoor is er geen begrenzing van de middeleeuwse sporen te duiden, of conclusies te trekken over de aard van het middeleeuwse gebruik van het terrein.

BR 359 13 1
BR 359 13 3
Het terrein vóór en tijdens het noodonderzoek. In de donkere terreingedeelten lag het dekzand wat lager en konden geen sporen waargenomen worden.

Sporen en vondsten

In het onderzoeksgebied zijn sporen en vondsten aangetroffen die aanwijzing geven voor middeleeuwse bewoning in het gebied. Er zijn een spieker, greppels, kuilen en paalsporen aangetroffen en er is nederzettingsafval, zoals (kook)potten en een fragment van een maalsteen, uit de sporen verzameld dat dateert uit de periode 1200 - 1325. Er werden geen sporen van linie's uit de Tachtigjarige Oorlog aangetroffen. Deze moeten wel in de directe omgeving hebben gelegen.

BR 359 13 5
BR 359 13 6
Links een fragment van een 13de eeuwse waterkan, rechts een middeleeuws speelschijfje, geslepen uit een daktegel, de voorloper van onze dakpan.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven