Lege-land-mythe ontkracht

Archeologie
1995 tot 2004
  • voorkant publicatie 'Bredase akkers eeuwenoud'  

In 1995 startte een archeologisch onderzoek op het toekomstige bedrijventerrein Steenakker. Men kon destijds niet vermoeden wat de impact zou zijn op de idee over de bewoningsgeschiedenis van westelijk Noord-Brabant. Tot dan toe was er een beeld van een lege regio vanaf de vroege prehistorie tot aan het einde van de vroege middeleeuwen. Zeven jaar later en vijftig hectare opgravingterrein verder is er een veel genuanceerder beeld ontstaan. Er bleken wel degelijk zeer gunstige bewoningslocaties aanwezig, met boerderijen en nederzettingen vanaf de bronstijd tot aan de late middeleeuwen. In 2004 werd het project afgerond met de uitgave van het boek Bredase akkers eeuwenoud. De opgravingen in het kader van de HSL en verlegging van de A16 op het bedrijventerrein Heilaar hebben dit nieuwe beeld bevestigd.

Meer over...

Ook interessant

Westrik (gehucht)
Westrik (gehucht) 1150 tot heden
Westrik was een klein gehucht en bestond uit hoeven en huizen langs de...
Gebieden
Opgravingen Rat Verleghstraat nz. 2010/11
Voorafgaand aan de bouw van het winkelcentrum Stada Stores, op het ter...
Archeologie
Opgraving Rat Verleghstraat zz. 2010
In het najaar van 2010 werd tussen de Rat Verlegstraat en het spoorbaa...
Archeologie
Opgraving Leursebaan /Greenery  2006
In het najaar van 2006 heeft er een vervolgonderzoek plaatsgevonden ...
Archeologie
Opgravingen Westrik/Saval  2004-2005
Na de afbraak van de voormalige Saval fabriek, net ten zuiden van ...
Archeologie
Opgraving NAC stadion / Emerakker 1995
De opgravingen op de (inmiddels in onbruik geraakte naam) Emerakker...
Archeologie
De Hogesnelheidslijn
Al in 1973 was door het kabinet Den Uyl gesproken over een Hoge Snelhe...
Bouwwerken
Vroegmiddeleeuwse boerderijen
Langs de randen van de beken en vennen vestigden zich nieuwkomers, de ...
Archeologie
Woonstalhuis uit de late IJzertijd
Huisplattegronden uit de late IJzertijd waren tot voor kort geheel onb...
Bouwwerken

Locatie

Gerelateerd nieuws

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Downloads

Nieuwsbrief