Kasteel Gageldonk met zijn kapel

Bouwwerken
1504 tot 1520
  • Kapel bij Kasteel Gageldonk  

Het kasteel Gageldonk werd waarschijnlijk gebouwd omstreeks 1504-1520 en is dus van dezelfde generatie als het Huis Boeverijen, het huidige Bouvigne. Het was een laatgotisch gebouw dat door grachten was omgeven, die louter een representatieve functie hadden. Het werd in 1573 door de watergeuzen verwoest. Het enige dat nog resteert is de voormalige poorttoren, die is omgebouwd tot de boerderij Het Hooghuis. Tegenwoordig wordt het complex omgeven door de nieuwe woonwijken van de Haagse Beemden. Even verderop staat de kapel die bij het kasteel hoorde. Hij dateert uit dezelfde tijd. In 1918 was het gebouw rijp voor de sloop, maar de vereniging Hendrick de Keyser te Amsterdam redde het van de ondergang. Het gebouwtje werd gerestaureerd in 1960 en weer tot kapel bestemd. Hij is toegewijd aan de heilige Dymphna, de patrones van bezetenen en geesteszieken

Ook interessant

Opgraving Markenhage College 2014
Gedurende de kerstvakantie 2014 hebben archeologen van de gemeente Bre...
Archeologie
Lovensdijk (gehucht)
Lovensdijk (gehucht) 1350 tot 1963
Het gehucht Lovensdijk bestond uit een groepje boerderijen op een hoge...
Gebieden
Zandberg (gehucht)
Zandberg (gehucht) 1313 tot 1960
Zandberg was een klein gehucht aan de noordzijde van de brug over de M...
Gebieden
IJpelaar (gehucht)
IJpelaar (gehucht) 1250 tot heden
Voordat de wijk IJpelaar midden jaren '60 werd gebouwd (in een gebied ...
Gebieden
Opgraving Lage Kant 2014/15
In opdracht van Wonen Breburg hebben de archeologen van de gemeente Br...
Archeologie
Opgraving  Galderse weg 45 Zwart-Wit terrein 2014
Archeologisch onderzoek in juni 2014 aan de Galderseweg 45, het hockey...
Archeologie
Eikberg (gehucht)
Eikberg (gehucht) 1400 tot heden
Eikberg is een gehucht bij een kruispunt van wegen ten zuidoosten van ...
Gebieden
Opgraving Rath Verleghstraat 5  2013
Archeologen van de Gemeente Breda hebben op 29 augustus tot en met 4 s...
Archeologie
Begeleiding Willem-Alexanderbrug 2013
Tijdens de graafwerkzaamheden bij de aanleg van de Willem-Alexanderbru...
Archeologie

Locatie

Gageldonksepad 1, 4824PP Breda

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief