Opgraving Hondsdonk 60 2014

Archeologie
1250 tot 1850
Br 396 14 002 Br 396 14 002

Proefsleuf met op de voorgrond de karrensporen van de voormalige Moerenstraat

Br 396 14 005 Br 396 14 005

Archeologen aan het werk aan de Hondsdonk

Br 396 14 004 Br 396 14 004

Doorsnede door één van de linie greppels

/

Aan de Hondsdonk in de Haagse Beemden is in november van 2014 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Aanleiding voor het onderzoek was de nieuwbouw van huisartsenpraktijk Haagse Beemden in een gebied met een hoge archeologische verwachting. Het onderzoek heeft sporen en vondsten opgeleverd die vermoedelijk niet ouder zijn dan de late middeleeuwen.

BR 396 14 1824 low2
BR 396 1420topo2 low

Links de werkputten geprojecteerd op het kadastraal minuutplan van 1824 en veronderstelde loop van de linie van 1637. Rechts de huidige topografie. Het Moerenpad volgt dus nog exact het oude middeleeuwse tracé.

Op oude kaarten, die de situatie weergeven ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog, is te zien dat ter hoogte van de Hondsdonk de linie van het beleg van 1637 was gelegen. Deze buitenwal werd in 1637 opgeworpen tijdens het beleg rond Breda door prins Frederik Hendrik. Breda werd hiermee weer door de staatse troepen ingenomen. Tijdens het archeologisch onderzoek zijn resten van deze buitenwal aangetroffen. Er zijn twee parallel gelegen greppels gedocumenteerd, die in twee fasen zijn uitgegraven om met de vrijgekomen grond de buitenwal op te werpen. Onder de buitenste, noordelijke greppel kwamen drie paalkuilen te voorschijn, die vermoedelijk onderdeel van het verdedigingswerk uitmaakten.

Br 396 14 004
BR 396 14 006
Links een doorsnede door de liniegracht. Rechts een oudere sloot die door de liniegracht (voor) oversneden wordt.

Behalve sporen van de linie zijn er ook karrensporen aangetroffen, die op de locatie van het voormalige weggetje Moerenstraat zijn gelegen. Dit weggetje, die ook wel als ‘weg van Gageldonk naar Den Emmer’ wordt aangeduid, leidde naar de graslanden in het noorden van de Haagse Beemden. Veel van dit soort weggetjes hebben een middeleeuwse oorsprong. Twee greppels, die door de sporen van de buitenwal werden oversneden, hebben vermoedelijk ook een laat middeleeuwse datering.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven