Waarneming Halstraat riolering 1994

Archeologie
1500 tot 1550
Br 51v 94 3 Br 51v 94 3

Rioolwerkzaamheden in de Halstraat. De archeoloog documenteert één van de aangetroffen funderingen

Tijdens de vervanging van de hoofdriolering in het najaar van 1994 konden enkele interessante waarnemingen gedaan worden op de hoek van resp. de Grote Markt en de Oude Vest. Het huidige reliëfverschil van ca 1.5 meter maakt deze relatief jonge straat (het resultaat van een doorbraak in het begin van de 16e eeuw) archeologisch bijzonder interessant.

Br 51v 94 topo low
Br 51v 94 1824
De locatie van de waarneming op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs de omliggende waarnemingen

Doorbraak Halstraat

Tussen Halstraat 1 en de hoek met de St. Janstraat werden onder de straat muurfragmenten aangetroffen die verband kunnen houden met de bebouwing van vóór de doorbraak. Deze doorbraak door de zuidelijke gevelwand van de Grote Markt werd nodig om een aansluiting te maken met de nieuwe vleeshaal op de hoek van deze "nieuwstraat" en de Oude Vest.
Dikke puinlagen bij de aangetroffen muren wijzen op sporen van uitbraak van muurwerk op deze plaats.Ook werd er een brandlaag waargenomen die vermoedelijk met de stadsbrand van 1534 zijn te te relateren.

Br 51v 94 1
Br 51v 94 2
Links één van de aangetroffen funderingen ter hoogte van café de Bommel. Rechts de fundering van de voormalige Hoofdwacht.

Fundering Hoofdwacht

Tijdens deze werkzaamheden werd ook de fundering van de voormalige Hoofdwacht, op de hoek van de St. Janstraat en Halstraat, zichtbaar. De hoop was dat het hier de fundering betrof van de middeleeuwse Sint Janskapel maar daar waren de bakstenen te klein voor. Het gaat hier dus om de fundering van de na 1534 herbouwde kapel.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven