Waarneming Halstraat riolering 1994

Archeologie
1500 tot 1550
  • Rioolwerkzaamheden in de Halstraat. De archeoloog documenteert één van de aangetroffen funderingen  

Tijdens de vervanging van de hoofdriolering in het najaar van 1994 konden enkele interessante waarnemingen gedaan worden op de hoek van resp. de Grote Markt en de Oude Vest. Het huidige reliëfverschil van ca 1.5 meter maakt deze relatief jonge straat (het resultaat van een doorbraak in het begin van de 16e eeuw) archeologisch bijzonder interessant.

BR-51v-94_topo_low.jpgBR-51v-94_1824.jpg
De locatie van de waarneming op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs de omliggende waarnemingen

Doorbraak Halstraat

Tussen Halstraat 1 en de hoek met de St. Janstraat werden onder de straat muurfragmenten aangetroffen die verband kunnen houden met de bebouwing van vóór de doorbraak. Deze doorbraak door de zuidelijke gevelwand van de Grote Markt werd nodig om een aansluiting te maken met de nieuwe vleeshaal op de hoek van deze "nieuwstraat" en de Oude Vest.
Dikke puinlagen  bij de aangetroffen muren wijzen op sporen van uitbraak van muurwerk op deze plaats.Ook werd er een brandlaag waargenomen die vermoedelijk met de stadsbrand van 1534 zijn te te relateren.

BR-51v-94_1.jpgBR-51v-94_2.jpg
Links één van de aangetroffen funderingen ter hoogte van café de Bommel. Rechts de fundering van de voormalige Hoofdwacht.

Fundering Hoofdwacht

Tijdens deze werkzaamheden werd ook de fundering van de voormalige Hoofdwacht, op de hoek van de St. Janstraat en Halstraat, zichtbaar.  De hoop was dat het hier de fundering betrof van de middeleeuwse Sint Janskapel maar daar waren de bakstenen te klein voor. Het gaat hier dus om de fundering van de na 1534 herbouwde kapel.

Ook interessant

Opgraving Halstraat 6-10
Opgraving Halstraat 6-10 1550 tot 2008
Op percelen 6 t/m 10 in de Halstraat te Breda werd eind 2007 na afbraa...
Archeologie
Bouwwerken
Sint Janstraat (Centrum)
Sint Janstraat (Centrum) 1100 tot heden
De St. Janstraat (geen echte winkelstraat) heeft toch leuke winkeltjes...
Gebieden
Oude Vest (Centrum)
Oude Vest (Centrum) 1250 tot heden
De Oude Vest vormt een cirkel die rond de kleine binnenstad loopt....
Gebieden
Halstraat (Centrum)
Halstraat (Centrum) 1534 tot heden
Na de stadsbrand van 1490 zijn de zogenaamde nieuwstraten aangelegd....
Gebieden
Ridderstraat (Centrum)
Ridderstraat (Centrum) 1100 tot heden
De Ridderstraat is een belangrijke winkelstraat in het hart van Breda....
Gebieden
Waarneming Grote Markt zuid 1994
Tijdens rioolwerkzaamheden in de winter van 1994/1995 kon een lang ...
Archeologie
Herbouw van het Tuchthuis
In de nacht van 7 op 8 april 1774 brandde het tuchthuis op de hoek van...
Bouwwerken
Nieuwe Hoofdwacht
In 1594 werd de kapel op de hoek van de Veterstaat (de huidige Sint Ja...
Bouwwerken
De Nieuwstraten
De Nieuwstraten 1495 tot 1566
Na de stadsbrand van 1490 is tot aan de Beeldenstorm van 1566 in Breda...
Gebieden
De tweede stadsbrand
De zomer van 1534 was warm en droog. Op 23 juli trof voor de tweede ke...
Gebeurtenissen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief