Teteringen

Gebieden
1300
  • Begraafplaatsmuur Teteringen  

Omstreeks 1300 wordt in de archiefstukken Teteringen voor het eerst vermeld. De woeste gronden, begrensd door de Mark, Teteringsedijk, IJpelaar en de Molenlei werden in 1280 door de heer en vrouwe van Breda aan de poorters geschonken. Dit gebied (later de buitenpoorterij genoemd) behoorde tot het rechts- en bestuursgebied van de stad. Zes gezworenen (zo aangeduid omdat ze een eed gezworen hadden) beheerden namens de buitenpoorters de financi van de buitenpoorterij, samen met afgevaardigden van de stad en de heer van Breda. Het gehucht Teteringen, ontstaan rond een kapel, groeide uit tot de belangrijkste plaats in deze buitenpoorterij. De naam Teteringen ging langzamerhand gelden voor het hele buitengebied van de stad. In 1635 werd Teteringen een zelfstandige parochie en kort na 1795 een zelfstandige gemeente. Op de plaats van de kapel vinden we nu alleen nog de begraafplaats.

Ook interessant

Opgraving Waterakkers-Bouverijen 2011
Voorafgaand aan de aanleg van woningen en waterpartijen in de nieuwe w...
Archeologie
Princenhage
In archiefbronnen komt de naam Hage voor het eerst voor in deze oorkon...
Gebieden
Oosterhoutseweg (Teteringen)
De Oosterhoutseweg is aangelegd als onderdeel van de Grote Weg van Par...
Gebieden
Hoolstraat (Teteringen)
Hoolstraat (Teteringen) 1200 tot heden
De hoofdstraat van TeteringenDe Hoolstraat maakt, samen met het Hoeven...
Gebieden
Tweede, 'grote' annexatie
Al vanaf de ontmanteling van de vestingwerken in 1870 deed Breda pogin...
Gebieden
Eerste raadhuis van Teteringen
Na 1795 wist Teteringen zich in een langdurige strijd met Breda op te ...
Bouwwerken
Teteringen zelfstandig
In 1280 schonk Arnoud van Leuven het gebruiksrecht van de gemene grond...
Gebeurtenissen
Grenspalen tussen Breda en Oosterhout
In 1725 zijn de grenzen tussen de rechtsgebieden van Breda en Oosterho...
Gebieden
Kapel te Teteringen
Kapel te Teteringen 1445 tot 1809
Een van de altaren in de kapel van Teteringen was gefundeerd in 1450, ...
Bouwwerken
Bavel
Bavel 1299
De oudst bekende vermelding van de plaats Bavel komt voor in een akte ...
Gebieden
Ginneken
Ginneken 1246
De plaatsaanduiding Ginneken komt voor het eerst voor in 1246, maar he...
Gebieden
Eerste vermelding van de naam Breda
De vroegste vermelding van Breda als onderdeel van een persoons- of fa...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief