Cadettenkamp (Teteringen)

Gebieden
1840 tot heden
STR350 Cadettenkamp19870356 STR350 Cadettenkamp19870356

Laat 19de eeuwse prent met een bezoekmoment van de dames in het Cadettenkamp (afbeelding: coll. Stadsarchief Breda id.19870356)

Op de oudste, handgetekende topografische kaart van de omstreken van Breda, uit ongeveer 1840, staat het huidige Cadettenkamp, tussen de Galgenstraat en de Dongensebaan, aangegeven als het Kadetten Kamp. De streek had ook de naam Galgenveld.

Galgenveld

De galg van Breda stond opgesteld aan de huidige Galgenstraat in het Cadettenkamp. Galgen werden vaak opgericht ver van de bewoonde wereld, op de grens van de rechtsgebied van een bepaalde stad, maar liefst wel aan een druk bereden weg als voorbeeld en waarschuwing voor de voorbijgangers, aldus de toponymist Chr. Buiks. De tenuitvoerlegging van de doodstraf werd steeds binnen de stad Breda voltrokken, op de Grote Markt. Het lijk of alleen het hoofd of ander lichaamsdeel werden daarna dikwijls maandenlang tentoongesteld op de galg. De galg dateert van vóór de Tachtigjarige Oorlog. In 1661 stonden er twee galgen, een oude en een nieuwe. De naam Galgenveld wordt al genoemd in 1634.

Cadettenkamp

Volgens H.J. Wolf, de bibliothecaris van de KMA, gingen de cadetten van de KMA, de twee hoogste studiejaren, ieder jaar aan het eind van het studiejaar voor de tijd van zes weken naar het Cadettenkamp om daar praktijkervaring op te doen in velddienst en militaire oefeningen.

Literatuur

Chr. Buiks, Noordbrabantse plaatsnamen, Teteringen (z.pl., 1990).

Joeske Nollen en Lina de Jonge, Breda, Cadettenkamp, inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (Breda, 2010). ErfgoedRapport Breda, nummer 35.

H.J. Wolf, ‘Het Cadettenkamp een eeuw geleden’, in Parade, 1982, nummer 1.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven