Verfijn op:

Torendreef (Liesbos)
Torendreef (Liesbos) 1619 tot heden
De Torendreef is de ongeveer oost west lopende dreef dwars door het ...
Gebieden
Opgraving Heilaarpark  2007/08
In de winter van 2007 heeft er in het plangebied ...
Archeologie
Pastoor Anssemsstraat (Effen)
Midden in het dorp Effen ligt een groen plein uit de jaren negentig ...
Gebieden
Archeologische vondsten Beeksestraat 1981
Bij het uitgraven van funderingssleuven voor zijn nieuwe woning aan de...
Archeologie
Postillonstraat (Princenhage)
In 1930 werd de Heuvelstraat ingrijpend gereconstrueerd. Daarbij kwam ...
Gebieden
Het laatgotische Nassaumonument
Het grafmonument voor Engelbrecht I met zijn vrouw Johanna van Polanen...
Voorwerpen
Sint Joostkapel aan de Ginnekenstraat
Op 20 mei 1436 was men druk bezig met de bouw van de Sint-Joostkapel. ...
Bouwwerken
Hervormde kerk in Princenhage
In 1800 moesten de hervormden in Princenhage de oude dorpskerk afstaan...
Bouwwerken
Kroningslaantje (Mastbos)
Kroningslaantje (Mastbos) 1898 tot heden
Het Kroningslaantje in het Mastbos loopt van de Duivelsbruglaan, ...
Gebieden
Pontjespad of Trekpad (Haagse Beemden)
Het Pontjespad begint bij de weg in het verlengde van de Rietdijk en...
Gebieden
Dieststraat (Centrum)
Dieststraat (Centrum) 1439 tot heden
De toponymist Chr. Buiks vond het gebied de Donk al vermeld in 1479. H...
Gebieden