Bewoningssporen uit de late middeleeuwen aangetroffen bij opgraving Viandenlaan

28-03-2017

In de nazomer van 2009 en 2013 heeft er achter het voormalig postkantoor aan de Viandenlaan een archeologisch onderzoek plaatsgevonden. De aanleiding voor het onderzoek was de bouw van een nieuw basisschoolcomplex. Hierbij zijn onder andere sporen en vondsten aangetroffen uit de late middeleeuwen.

BR 239 13 1
BR 239 13 2
Zicht op de opgravingsput. Doorsnede door de waterput

Laat middeleeuwse bewoning

Naast sporen behorende tot de omgrachte pastorie zijn er op het terrein sporen uit de late middeleeuwen aangetroffen, die doen vermoeden dat het gebied gebruikt is als erf. Het is dus waarschijnlijk dat vóór de bouw van de pastorie al op deze plek werd gewoond. Zo zijn er twee waterputten gevonden, waarvan een put als bodem een wagenwiel had (zonder de spaken en naaf). De wand bestond uit op de velg gestapelde plaggen. Ook zijn er paalsporen en kuilen aangetroffen, waarvan de functie vooralsnog niet geheel duidelijk is. Er liepen verschillende perceelgreppels van oost naar west die op basis van vondstmateriaal in de 13de eeuw gedateerd konden worden. Mogelijk hebben deze het middeleeuwse erf begrensd.

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven