Opgraving toegang Valkenberg 1987

Archeologie
Voorwerpen
1250 tot 1650
1 / 36
 • Overzicht van de opgravingsput aan met rechts de toegang vanuit de Catharinastraat  
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   
 • 2
   

Door de herinrichting van de toegang tot het Valkenberg vanuit de Catharinastraat kon in 1987 aan de westzijde van de ingang een langgerekte opgravingssleuf worden aangelegd. Rond deze toegang hebben in de periode 1987-1994 uiteindelijk een viertal opgravingen plaatsgevonden.

BR-30-87_topo.jpg BR-30-87_1824.jpg
De opgravingsput geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan 1824. In grijs de omliggende opgravingen

Huis Merwede

De verwachting was dat er 15e en 16e eeuwse resten zichtbaar zouden worden, die zouden wijzen op de aanwezigheid van een zgn. "hofhuis", het Huis Merwede dat prominent aanwezig is op de kaart van Blaeu uit 1629. Tijdens het onderzoek bleek dat de verstoring, met name in het noordelijk gedeelte van de put, hoog was. Wel werd er een aantal uitbraaksporen ontdekt maar deze konden geen licht werpen op de structuur van de 16e /17e eeuwse bebouwing op het terrein. Wel werd er een tweetal beerputten aan de westzijde van het perceel aangetroffen met een zodanige vulling (1550-1650) dat de bewoners/gebruikers een hoge welstand gehad moeten hebben.

BR-30-87_2.jpg
Brandkuil, bevat verbrand huttenleem en houtskool. Een aanwijzing voor de aanwezigheid van oudere houtbouw

Overige bouwsporen

De afwezigheid van afvalkuilen jonger dan begin 17e eeuw wijst erop dat vanaf die tijd het terrein geheel bebouwd is geraakt. De jongste vondsten zijn afkomstig uit een 19e eeuwse keldervulling, uit de periode dat het gebouw als rechtbank fungeerde. De verspreiding van 14e en 15e eeuwse afvalkuilen over het terrein doet vermoeden dat er in die periode geen stenen bebouwing op het terrein was. Sporen van houtbouw waren slechts mondjesmaat aanwezig in de vorm van een enkele lemen haardplaats en een paar paalsporen.

De vondsten

Twee  beerputten aan de westzijde van het gebouw hebben een opmerkelijke hoeveelheid vondsten opgeleverd (Zie gallery bovenaan de pagina) Naast kostbaar glas werden er ook twee kommetjes van kraakporselein aangetroffen. In tegenstelling tot het westen van het land wordt er in de historische steden in het binnenland nauwelijks vroeg porselein  gevonden. Klaarblijkelijk dringt de modetrend niet verder door dan naar de havensteden.


Ook interessant

Valkenberg (Centrum)
Valkenberg (Centrum) 1350 tot heden
Dit mooiste van alle Bredase stadsparken wordt altijd hét Valkenberg g...
Gebieden
Catharinastraat, 'Katerstraat' (Centrum)
De Catharinastraat of Katerstraat is een rustige woonstraat....
Gebieden
Opgraving Catharinastraat 11-15 1989
Tijdens het graven van de bouwput ten behoeve van een nieuw appartemen...
Archeologie
Opgraving toegang Valkenberg 1992
Door het verplaatsen van het monumentale toegangshek van het Valkenber...
Archeologie
Voorwerpen
Opgraving toegang Valkenberg 1988
Door de herinrichting van de toegang tot het Valkenberg vanuit de Cath...
Archeologie
Voorwerpen
Bouwwerken
Opgraving toegang Valkenberg 1994
Tijdens de grote onderzoekscampagne in 1994 kon het nieuwe en het oude...
Archeologie
Voorwerpen
Herinrichting Valkenberg
Herinrichting Valkenberg 1886 tot 1991
In 1886 ontwierp de Leuvense tuinarchitect Lieven Rosseels (1843-1921)...
Gebieden
Park Valkenberg
Park Valkenberg 1531 tot heden
Na de aanleg van de nieuwe stadsomwalling in 1531 was de locatie van h...
Gebieden

Locatie

Gerelateerd nieuws

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief